Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZ1klnCam5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Câu chuyện cuối tuần 378: "Bí quyết thành công"

Answer hZWXnZ1klnCam5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXmpyViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Kha Võ's picture
1565862591

🌿 Câu chuyện cuối tuần 378:

🌼 "Bí quyết thành công là bắt tay vào hành động. Bí quyết để bắt tay vào hành động là chia những nhiệm vụ lớn lao, phức tạp ra thành những việc nhỏ, dễ quản lý và sau đó bắt tay thực hiện công việc đầu tiên". 🌼

🎁 Đây chính là thông điệp mà HR Strategy muốn gửi tặng đến cả nhà qua Câu Chuyện Cuối Tuần này

📌 Link chi tiết: http://www.hrstrategy.vn/…/cau-chuyen-cuoi-tuan-378-bi-quy…/

🌸 Mến chúc Anh, Chị sẽ có những ngày cuối tuần thật bình an và ý nghĩa bên gia đình cùng bạn bè 🌸
Nhận tiện đây Nhớ có tổng hợp các #Job bên em đang #OPEN nhé. Mời cả nhà tham khảo:
***

1. #Data Master Management_$5,000 – $6,000 
2. #Platform Management _ $5,000 – $6,000 
3. #Scrum Master _$4,000 – $4,500 
4. #Solution and #Integration _$3,000 – $4,000 
5. #Vendor_Engagement _$3,000 – $4,000 
6. IT #Infrastructure Management_ $3000 – $4000
7. IT #Security & #Privacy Engineer_ $3000 – $4000
8. #Technical Engineer_$2,500 – $3,500
9. #Reporting and #Analytics _ $2,500 – $3,000 
10. #AI & #IoT Engineer _ $1,800 – $2,500 
11.Senior #Test Engineer _ $1,500 – 2,500 
12.#Front_End Developer _ $1,000 – $1,500
13.Back End Developer _ $800 – $1,500
14.#UI/UX Developer _ $800 – $1,500
15.#Sales Leader _ $800 – $900

📱📱Chi tiết xin liên hệ:
#Phone: 0948 419 559 (Ms. Kha)
#Email: recruitment.consultant05@hrstrategy.vn
#Skype: hrstrategy_essservice

Answer hZWXnZ1klnCam5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXmpyViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnZ1klnCam5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...