Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpdpk22YmJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Châm chọc Nhà tuyển dụng trên Mạng xã hội, Đúng hay Sai?

Answer21 hZWYlpdpknCdlpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eTl5aYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

VÌ SAO EM NGHỈ Ở CÔNG TY CŨ?

Hình ảnh này đang được nhiều bạn trẻ thích thú chia sẻ trên Facebook. Tôi có vài suy nghĩ, từ góc độ một người từng đi làm thuê, từng xin việc vài chỗ; và hiện có một công ty nhỏ, cũng phải tham gia phỏng vấn nhiều ứng viên.

1️⃣ Nhiều bạn cười cợt “Tại sao phải hỏi câu đó?” mà không tự hỏi “Vì sao lại hỏi như vậy?” Thực tế, từ câu trả lời của bạn, nhà tuyển dụng có thể biết bạn muốn gì, họ có thể đáp ứng được không. Họ cũng muốn thăm dò về lý do bạn nghỉ việc, từ đó tự điều chỉnh để giúp nhân viên hài lòng hơn. Thái độ và ứng xử của bạn với công việc cũ cũng là cơ sở để họ xem bạn có phù hợp với họ hay không.

2️⃣ Tôi rất ngạc nhiên khi thấy nhiều bạn hùa theo đưa ra những câu châm chọc nhà tuyển dụng. Các bạn có quyền bày tỏ ý kiến và thể hiện cá tính; nhưng cần biết chừng mực, đừng nhầm với “trả treo”. Trường học có câu “Tiên học lễ, hậu học văn”; “Trường đời” cũng vậy. Khi đi làm, ứng xử giao tiếp còn quan trọng hơn kiến thức chuyên môn. “Thái độ hơn trình độ” là thế.

3️⃣ Có câu: Vui thôi, đừng vui quá! Không phải chuyện gì cũng có thể mang ra đùa. Liên quan đến công việc, cần thái độ nghiêm túc hơn. Đùa có thể khiến bạn quá đà. Rồi có ngày Sếp hỏi câu tương tự, bạn quen tư duy “đùa mới chất” và hồn nhiên “trả treo”, thì không biết sẽ thế nào.

Chia sẻ của chị Nguyen Thi Thanh Hai - Communications Director at T&H Communications

Answer21 hZWYlpdpknCdlpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eTl5aYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • NTD kiểu này mình gặp vài lần rồi, hỏi chuyên môn công việc như thế nào thì ợm ợ chứ hỏi vấn đề cá nhân thì kỹ càng phải biết. Thôi thì đã đến phỏng vấn rồi thì cứ làm cho xong thủ tục rồi về và nhớ kỹ tên cty. Lúc nhận được mail offer cũng thì auto từ chối là xong chuyện. Trước lạ sau quen thì mới phải lăng tăng xem mình cứ xử như thế nào cho phải, nhưng trước lạ mà sau cũng lạ thì chả gì phải nghĩ ngợi cho mệt.

   hZWYlpdpknCdlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5SalYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpdpknCdlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KRcpWFneDh
  hZWYlpdpknCdlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OUnZOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpqaptsZFVvtrI.
 • Em đồng ý với chị. Liên quan đến công việc phải nghiêm túc. Nhưng nếu bạn nào thích "đùa vui " nhưng vẫn tìm được việc cứ để bạn ấy "đùa vui"

   hZWYlpdpknCdlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5Saload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpdpknCdlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KRcpaFneDh
  hZWYlpdpknCdlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OUnZSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpqaptsZlVvtrI.
 • Ứng viên kiểu này thì em lịch sự mời bạn ra sảnh bấm thang máy lướt luôn cho lẹ.

   hZWYlpdpknCdlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5Sal4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpdpknCdlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KRcpeFneDh
  hZWYlpdpknCdlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OUnZWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpqaptsbVVvtrI.
 • Có lẽ tác giả có phần hơi khắt khe với những trào lưu cũng như có phần khó khi những câu hỏi “ngành” bị đem ra trêu, troll thành hẳn một hiện tượng trên mạng xã hội. Việc đó nó bình thường như là sự tiến hóa của xã hội. Tất cả đều thay đổi từ tư duy, phong cách làm việc nhằm phù hợp với nhu cầu tìm người, tìm việc hiện tại, chỉ duy nhất có một câu hỏi chưa bao giờ thay đổi để cái nhìn từ ứng viên dành cho nhà tuyển dụng nó tinh tế hơn một tí tẹo nào: VÌ SAO EM NGHỈ CÔNG TY CŨ. Thế tại sao mình không thay đổi cấu trúc câu hỏi cho nó thân thiện hơn, thiện cảm hơn, khơi gợi hơn ví dụ: - Bạn mong đợi sự khác biệt nào giữa môi trường làm việc cũ và môi trương làm việc sắp tới? Bạn nhớ nhất điều gì ở công ty cũ? hoặc Nếu tất cả quay lại từ đầu, bạn có chọn lại công ty hiện tại? Trường học, trường đời luôn thay đổi để phát triển. Nhà tuyển dụng liệu cũng nên thay đổi văn hóa, thay đổi luôn format câu hỏi cho bớt soi mói vào những việc mà hiển nhiên là người ta đi phỏng vấn công ty mới thì chắc chắc chỉ có vài lý do. Còn khi cần hỏi vì bất cứ mục đích gì nên tế nhị để tránh trở thành trào lưu quá nhàm cho một câu hỏi từ thời bao cấp đã hỏi cho tới thời 4.0 vẫn hỏi như rứa.

   hZWYlpdpknCdlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5SamIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpdpknCdlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KRcpiFneDh
  hZWYlpdpknCdlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OUnZaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpqapttaFVvtrI.
 • Phúc Nguyễn's picture
  Phúc Nguyễn
  1602824326

  Thời giờ làm thuê cũng được, chỉ cần vốn 10 triệu cũng có thể tự do làm, mỗi ngày cũng kiếm được 300-400k. Đừng quá phụ thuộc vào việc làm thuê, để cho các NTD đè đầu, cưỡi cổ và ko coi NLĐ ra gì

  Tôi được 1 Cty lớn (BBC) tìm và mời trao đổi công việc, tôi nhận lời và đã đi đến vòng cuối gặp Chairman, Sau đó họ cảm ơn và nói chờ PNS thông báo, nhưng họ chả thèm nói 1 lời, thực ra tôi không làm thuê 5 năm rồi tôi vẫn có cuộc sống ổn định mà, đâu cần phải coi thường như vậy. Đó là QL cấp cao nha, đối với cấp dưới chắc họ chẳng coi ra gì. Nên tôi tự nhủ: không bao giờ xin việc, tự chủ trong cuộc sống vẫn hạnh phúc hơn phụ thuộc người khác

   hZWYlpdpknCdlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5eUl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpdpknCdlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KUbJeFneDh
  hZWYlpdpknCdlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OXl5WIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmlrb5psVm6xtg..
 • Phúc Nguyễn's picture
  Phúc Nguyễn
  1602826735

  Những nhà tuyển dụng mà hỏi câu Tại sao NLĐ nghỉ việc Công ty cũ là do họ mù thông tin, và họ đang áp dụng cái lối PV cách nay khoảng 20 năm. Bây giờ NLĐ cần việc thừa thải nhưng NLĐ làm được việc cũng hiếm nên NTD đừng nghĩ mình cao quá. Đó là lý do tại sao NTD phải loay hoay đi tuyển NS mãi mà vẫn cứ đi tìm

   hZWYlpdpknCdlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5eUmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpdpknCdlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KUbJiFneDh
  hZWYlpdpknCdlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OXl5aIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmlrb5psVm6xtg..

Pages

hZWYlpdpk22YmJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...