Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJpnlXGampOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Chi phí tiệc cuối năm: Xử lý các khoản chi thế nào về thuế và chứng từ yêu cầu?

Answer3 hZWXnJpnlXGampOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WRmpeXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Xuan Bach's picture
1425539715

 Đây là một vấn đề mà tôi thấy có nhiều cách xử lý khác nhau, nêu lên đây để mọi người trao đổi thêm.

Trong Doanh nghiệp (DN) thường có tiệc cuối năm, trong tiệc này để động viên khích lệ sẽ kèm theo những phần quà tặng cho nhân viên. Hoặc những món quà để tổ chức rút thăm tặng quà cho nhân viên tạo thêm sự thoải mái cho nhân viên tận hưởng ngày cuối năm với DN. Đồng thời trong nhưng ngày này DN thường mời cả vợ chồng, con nhỏ của nhân viên đến dự tiệc. Tôi muốn hỏi rõ để thực hiện trong trường hợp này gồm các ván đề sau:

1.Về DN: Món quà tặng trong lễ tổng kết này sẽ được xét là chi phí hội nghị nhân viên , không phải lập hóa đơn chịu thuế GTGT của quà tặng. Hay đây là quà tặng đơn thuần của DN cho người khác phải lập hóa đơn, nộp thuế GTGT? 

2. Về cá nhân: quà tặng này xem như quà tặng được nhận thông thường không chịu thuế TNCN hay được xem : sở dĩ nhân viên được nhận quà là vì làm việc trong năm cho DN nên thực chất đây là thu nhập từ lương nên phải chịu thuế TNCN? 

3. Chi phí họp mặt cuối năm của công ty bao gồm cả nhân viên công ty và gia đình có phải tách ra riêng 2 khoản: chi phí hội nghị cho chi phí của nhân viên công ty; chi phí phúc lợi cho khoản chi phí mời gia đình nhân viên đi dự không?Nếu cần phải tách thì chứng từ là gì kèm theo không? Liên quan đến việc này là thuế GTGT được khấu trừ hay không nếu tách riêng biệt.

Answer3 hZWXnJpnlXGampOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WRmpeXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Hop Luu's picture
  Hop Luu
  1425828851

  Trước hiệu lực Nghị định số 91/2014/NĐ-CP, chi phí tiệc cuối năm là không được khấu trừ thuế TNDN và GTGT (vì khoản chi phí này được xem là chi phí không liên quan đến hoạt động kinh doanh). Một số DN lách luật kê khai thuế GTGT và TNDN bằng cách thay đổi bản chất nghiệp vụ => hội nghị khách hàng...

  Sau hiệu lực Nghị định số 91/2014/NĐ-CP, do câu chữ không thể hiện rõ các khoản chi phúc lợi cho nhân viên có bao gồm chi phí tiệc cuối năm không nên Kế toán sẽ có 2 quan điểm:

  1- Thận trọng: loại luôn như trước đây cho chắc ăn

  2-Cố gắng làm lợi cho DN: kê khai thuế GTGT và TNDN, với điều kiện không quá 1 tháng lương thực tế cho các khoản phúc lợi

  Quà tặng trong tiệc cuối năm: trên 10 triệu mới chịu thuế TNCN, còn ko thì thôi. Không thể xem khoản quà tặng này là thu nhập từ tiền lương (các khoản thu nhập quy định trong hợp đồng lao động, quy chế tài chính ...) thì mới xem là thu nhập từ tiền lương, tiền công. Thuế còn loại các chi phí tiền lương tiền công không được quy định trong HĐLĐ nữa mà, nên thu nhập này được xếp vào thu nhập khác/ bất thường.

  Nếu tách ra thì mình nghĩ bạn nên làm danh sách người tham gia. Còn nếu không tách, ngoài danh sách đính kèm, thì bạn nên đưa thuế GTGT và TNDN cho những người là nhân viên, còn người thân gia đình nhân viên thì xem như chi phí và thuế GTGT không được khấu trừ

   hZWXnJpnlXGampOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUmZyUm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJpnlXGampOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmSZbJuFneDh
  hZWXnJpnlXGampOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpWcl5mIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdxbZppVm6xtg..
 • Hoàng Lê's picture
  Hoàng Lê
  1545276603

   Theo em, trong quy định mới thì Doanh nghiệp được chi phúc lợi cho nhân viên và được đưa vào chi phí được trừ, không quá 1 tháng lương bình quân. Đã nói là phúc lợi thì không nhất thiết phải liên quan đến hoạt động sản xuất

  kinh doanh.

   hZWXnJpnlXGampOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUmZyUnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJpnlXGampOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmSZbJyFneDh
  hZWXnJpnlXGampOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpWcl5qIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZqbZ9nZlVvtrI.
 • Loan Le's picture
  Loan Le
  1545276641

   1. Cty đã mất tiền chi quà tặng lại còn mất cả tiền thuế GTGT thì nghe chừng khó, đã có quy định là tiền thưởng tết cho NV đc cho vào chi phí mà ạ.
  2. QUà tết cũng có thể quy ra thành quà nên khoản này NV cũng k phải chịu thuế TNCN nếu trong mức quy định.
  3. K cần tách riêng NV và gia đình mà phải xem tổng các khoản chi phí có vượt quá mức quy định hay k thôi ạ.

   hZWXnJpnlXGampOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUmZyVl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJpnlXGampOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmSZbZeFneDh
  hZWXnJpnlXGampOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpWcmJWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZqbZ9oa1VvtrI.
hZWXnJpnlXGampOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...