Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRnmnGbm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Chỉ số vượt khó - 'Kháng thể' của người đi làm thời Covid-19

Answer hZWYnJRnmnGbm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXmJyTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
An Minh's picture
1625119927

Bạn đã nghe đến khái niệm chỉ số vượt khó - Adversity Quotient (AQ) chưa? Bài viết này sẽ đề cập đến một khía cạnh mới khi đặt khái niệm này vào bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đe dọa công việc của người đi làm.

Ảnh: Internet

Chỉ số vượt khó - lạ mà quen!

Năm 1997, Paul G. Stoltz đưa ra chỉ số vượt khó AQ là chỉ số thể hiện khả năng, cách thức đáp ứng trước những khó khăn (bao gồm những thay đổi và thử thách). 

AQ là một yếu tố dự báo sự thành công, khả năng chịu căng thẳng, hiệu suất, chấp nhận rủi ro, khả năng thay đổi, năng suất, sự kiên trì, cải tiến, năng lượng, và sức khỏe của một con người. 

Thông thường, chỉ số AQ được đo lường bằng phương pháp ARP: Adversity Response Profile là bộ câu hỏi được xây dựng dựa trên 4 tiêu chí CORE. Trong đó, C = Control/ O = Origin and Ownership/ R = Reach/ E = Endurance. 

  • Control: Mức độ ảnh hưởng của bạn đến tình huống/ Nhận thức quyền kiểm soát bạn có để vượt qua khó khăn.

  • Origin and Ownership: Ai, điều gì là nguyên nhân gốc của khó khăn?/ Đến mức độ nào thì coi như đạt được kết quả?/ Đến mức độ nào thì tôi chịu trách nhiệm?

  • Reach: Khoảng cách giữa hậu quả của tình huống này tới các khía cạnh khác trong công việc và cuộc sống./ Đến mức độ nào khó khăn sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của bạn.

  • Endurance: Khó khăn sẽ kéo dài bao lâu?/ Nguyên nhân của khó khăn gần nhất kéo dài bao lâu?

Cơ sở khoa học của AQ (Nguồn: Grow Up Career)

AQ - “Kháng thể” cho người đi làm thời Covid

Thử đặt câu hỏi, ở thời điểm dịch bệnh, đa số các doanh nghiệp và tổ chức đều gặp nhiều khó khăn. Người đi làm cũng chịu ảnh hưởng từ những khó khăn đó. Hậu quả có thể là họ bị giảm giờ làm, giảm lương, thậm chí là phải nghỉ việc hoặc làm việc tại nhà trong không khí áp lực cao… 

Có thể nói, nếu người đi làm có chỉ số AQ cao họ sẽ có nhiều “kháng thể” để vượt qua khó khăn, tiếp bước đi lên trong thời dịch. Hiểu đơn giản nếu có chỉ số vượt khó cao, người đi làm luôn bình tĩnh đón nhận những khó khăn trong công việc thời dịch, họ kiên trì, cải thiện khó khăn để tạo hiệu suất làm việc cao nhất có thể.

Trong bối cảnh khó khăn nhất, bất kỳ công ty nào trên thế giới có những nhân viên có thái độ hòa nhã, kiên định chính là những cánh tay đắc lực của ban lãnh đạo, họ chính là những người tạo ra nền móng vững chắc để công ty đứng vững mọi biến cố.

Vậy, cách để biến khó khăn thành cơ hội là doanh nghiệp/tổ chức cần tăng cường “kháng thể” cho người đi làm nhằm nâng cao hiệu suất làm việc chung:

  1. Điều chỉnh tư duy, cách nghĩ: Nên tập trung thiết kế suy nghĩ tích cực thay thế cho những suy nghĩ tiêu cực với người đi làm, khuyến khích họ cùng công ty vượt qua thời khó và hướng đến những điều mới mẻ, tốt đẹp sau giai đoạn này.

  2. Ít phản ứng và đáp ứng nhiều hơn: Đừng quá áp đặt người đi làm làm việc khi đã hết giờ làm việc, những công việc ngoài khả năng của họ khi đang làm việc từ xa. Luôn giữ không khí thật thoải mái từ những cuộc họp đến những buổi brainstorm… Và phản ứng thông minh, cẩn trọng với những nhân viên làm việc kém hiệu quả khi work from home.

Answer hZWYnJRnmnGbm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXmJyTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnJRnmnGbm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...