Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5VolXGYlpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Chia sẻ cách lập plan quản lý nội dung fanpage đơn giản, hữu ích

Answer hZWYl5VolXGYlpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eVlJaSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Software Abit's picture
1602064956

Có phải bạn đang tìm cách xây dựng kế hoạch cho fanpage của mình hiệu quả và khác biệt? This bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách phát triển fanpage Facebook ở mọi lĩnh vực.
Build plan sẽ giúp bạn:

 • Dễ dàng kiểm tra nội dung kiểm soát
 • Time Tiết kiệm
 • Sản xuất nội dung theo đúng định hướng của hàng / sản phẩm nhãn.
 • Theo dõi quá trình và hoạt động tối ưu

Kế hoạch xây dựng được xây dựng một cách tổng quát:
1. Xác định mục tiêu (Mục tiêu)

Tại sao cần xác định mục tiêu? Bất kỳ công việc gì, nếu không xác định được mục tiêu trước khi làm thì sẽ không thể hoàn thành tốt được. Mục tiêu của Content marketing trong từng giai đoạn là gì? Là thương hiệu (thương hiệu), bán hàng (sale) hay cả hai?

2. Xác định đối tượng và định hướng nội dung (Target Audience)

Khi xác định được khách hàng là ai, thói quen, sở thích của họ như thế nào, chúng tôi định hướng nội dung chính và hiệu quả hơn.

3. Build content (Concept)

Content only up to product and the Attachments is not but for more. Nội dung cần sáng tạo, độc đáo, tạo thông tin có giá trị với khách hàng, xuất phát từ cái “TÂM”, đúng như yêu cầu của khách hàng, từ đó sản phẩm được đưa ra sẽ dễ dàng được thị trường đón nhận. 

4. Nội dung quản lý (Content Management) 

Nội dung cần được quản lý một cách khoa học theo kế hoạch để đảm bảo nội dung được đưa ra đúng định hướng nhãn hàng / sàn phẩm. 

5. Quảng bá nội dung (Public)

Chúng ta cần xác định các kênh truyền thông, kênh tính chất để bổ sung ngân sách hợp lý mà vẫn có hiệu quả cho cả chiến dịch.

6. Đánh giá kết quả (KPI & Cost)

Sau mỗi chiến dịch, bạn cần xem xét các phản hồi, kết quả để từ đó rút ra kinh nghiệm và ngày càng phát triển hơn Content Marketing của doanh nghiệp.

Quy trình sản xuất nội dung đảm bảo yêu cầu:

 • Brainstorm ý tưởng
 • Lên plan
 • Nháp nội dung / kịch bản
 • Thiết kế
 • Kiểm tra lại nội dung
 • Đăng tải
 • Quảng bá
 • Đánh giá phản hồi

Trước khi viết bài cho fanpage, bạn hãy tự đặt ra những câu hỏi:

 • Bài đăng nên được đăng vào thời gian nào?
 • Nội dung xoay quanh điều gì?
 • Bao nhiêu bài trong một ngày là đủ?

Việc lên kế hoạch sẽ giúp bạn dễ dàng định hình công việc bạn sẽ làm để xây dựng nội dung fanpage hiệu quả. Ngoài ra, lên kế hoạch trước sẽ giúp bạn chuẩn bị trước các tình huống và điều chỉnh các bài đăng cho phù hợp nhu cầu của khách hàng.  

Answer hZWYl5VolXGYlpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eVlJaSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

  There are no answers to this question yet.
hZWYl5VolXGYlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...