Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJdllXCVnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

[Chia sẻ]: ĐÂU LÀ LÝ DO CHÍNH BẠN MUỐN NGHỈ VIỆC ?

Answer5 hZWXnJdllXCVnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmJeUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

ĐÂU LÀ LÝ DO CHÍNH BẠN MUỐN NGHỈ VIỆC ?

 1.  Sếp :(
 2.  Môi trường làm việc.
 3. Lương & chế độ phúc lợi, khả năng thăng tiến.
 4. Tính chất công việc không phù hợp.
 5. Thay đổi mục tiêu nghề nghiệp.
 6. Lý do khác.


Answer5 hZWXnJdllXCVnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmJeUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Mai Nguyen's picture
  Mai Nguyen
  1557914566

  Định hướng công ty không rõ ràng. Lộ trình thăng tiến cũng mơ hồ. Cấp thẩm quyền có thể đưa ra quyết định (hoặc người có thể đưa ra quyết định) rất xa vời, không nắm rõ tình hình thực tiễn tại thị trường nội địa. Dư âm của những quyết định không đến nơi của nhân sự cũ để lại hệ quả quá lớn và chưa có cách giải quyết triệt để. ,..... => Mục (5) Lý do khác.

   hZWXnJdllXCVnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZ2Wm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJdllXCVnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CabpuFneDh
  hZWXnJdllXCVnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GdmZmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmZubZpoVm6xtg..
 • Việt Lê's picture
  Việt Lê
  1557914624

  Đa số là 1,2,3 nhưng cũng có lý do cá nhân lúc đó công ty không còn phù hợp với nhu cầu hiện tại nên đành chia tay!

   hZWXnJdllXCVnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZ2WnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJdllXCVnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CabpyFneDh
  hZWXnJdllXCVnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GdmZqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhm5oaZdXb7Cx
 • Lien Nguyen's picture
  Lien Nguyen
  1557970239

  Em là cả 1, 2, 3! Gắn bó quá lâu, giờ là ra quyết định khi đã ngoài 30t!!!

   hZWXnJdllXCVnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZ2WnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJdllXCVnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2Cabp2FneDh
  hZWXnJdllXCVnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GdmZuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm1vcJtuVm6xtg..
 • Nhi Nguyen's picture
  Nhi Nguyen
  1558334233

  Công ty không phát triển, dậm chân tại chỗ hoặc định hướng chiến lược phát triển không rõ ràng

   hZWXnJdllXCVnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZ2XnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJdllXCVnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2Cab5yFneDh
  hZWXnJdllXCVnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GdmpqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpoaJ1sZVVvtrI.
 • Hiếu Hoàng's picture
  Hiếu Hoàng
  1560301776

  Sếp không quan tâm đến những vấn đề của công ty, rồi cách giải quyết yếu, kém, rất nhiều sự việc xảy ra nhưng không giải quyết cứ để sự việc tiếp diễn nhiều lần, gây ức chế, mức lương thấp, không có cơ hội thăng tiến, phân công công việc cho từng nhân viên không rõ ràng, những người cống hiến thì không biết quan tâm đến lợi ích cá nhân, ....cách làm việc còn thiếu chuyên nghiệp, dẫn đến hiệu quả chưa cao

   hZWXnJdllXCVnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpSVnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJdllXCVnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GRbZ2FneDh
  hZWXnJdllXCVnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KUmJuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpsaZppaFVvtrI.
hZWXnJdllXCVnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...