Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnpVplW2alZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Công ty nào nên đầu tư vào Thương hiệu nhà tuyển dụng?

Answer5 hZWXnpVplWqVnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aTnJeWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Nhi Nguyen's picture
1541480060

Theo các anh chị công ty nào nên đầu tư  làm Thương hiệu nhà tuyển dụng? 

 1. Công ty có THNTD Yếu
 2. Công ty có THNTD Mạnh
 3. Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều

Em nghĩ câu này sẽ gây tranh cãi nhiều lắm đây, vừa rồi tại phiên HR Debate 101 trong Hội nghị Nguồn nhân lực Hạnh Phúc 2018 do Anphabe tổ chức các anh chị HRD cũng đã có màn tranh luận nảy lửa dường như chưa có hồi kết nên hôm nay em lại bê lên đây hỏi các anh chị HR nhà mình đây? 

Answer5 hZWXnpVplWqVnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aTnJeWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Trung Phan's picture
  Trung Phan
  1542107826

  Thương hiệu nhà tuyển dụng (EB)  được hiểu là uy tín thương hiệu công ty dưới tư cách là một nhà tuyển dụng. Làm thương hiệu coogn ty đã khó thì làm EB càng khó hơn mấy chực làn. Bởi thị trường tuyển dụng ngày càng cạnh tranh khốc liệt, nếu công ty cứ mờ nhạt, không có thương hiệu thì ứng viên sẽ bị các công ty lớn, công ty làm Thương hiệu nhà tuyển dụng tốt hơn, lớn hơn "hốt" đi mất. Theo quan điểm của mình, tôi nghĩ tất cả các công ty, nếu muốn tuyển được người tài, người thực sự giỏi thì đầu tư cho chuyện làm EB là điều cực kỳ cần thiết. Đây xem như một cuộc đầu tư dài hạn để tạo sự phát triển bền vững trogn tương lai cho tổ chức.

   hZWXnpVplWqVnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZmWl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnpVplWqVnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CWbpeFneDh
  hZWXnpVplWqVnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GZmZWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaplyhm1qcYhwsbA.
 • Trang Trịnh's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Trang Trịnh
  1542167284

  Tôi khá đồng tình với các ý kiến của anh chị về tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng cho công ty, nhưng làm sao để xây dựng hiệu quả và thành công để hút được nhiều nhân tài, a/c nào có thể cho tôi xin ý kiến để được khai sáng vs ạ?

   hZWXnpVplWqVnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZmWmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnpVplWqVnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CWbpmFneDh
  hZWXnpVplWqVnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GZmZeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmtraJtqVm6xtg..
 • Van Nguyen's picture
  Van Nguyen
  1542270854

  Theo tôi nghĩ Thương hiệu nhà tuyển dụng như là lời hứa của công ty với nhân viên và nhân tài bên ngoài. Tôi thấy anh chị đang đi vào định nghĩa THNTD hơi nhiều, chúng ta nêu tập trung vào câu hỏi của chủ top. Câu hỏi này thật ra không có đúng có sai quan trọng là mỗi công ty chọn mức đầu tư phù hợp mà thôi. Ở 3 công ty trên đều cần làm THNTD chứ. Nhưng theo tôi công ty đang có THNTD yếu thì nên làm ngay và luôn vì khi bạn thực hiện sẽ kéo theo hiệu quả của tuyển dụng. 

   hZWXnpVplWqVnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZmXlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnpVplWqVnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CWb5WFneDh
  hZWXnpVplWqVnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GZmpOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm1xap9uVm6xtg..
 • Lily Le's picture
  Lily Le
  1542271400

  Em rất quan tâm đến chủ đề này, em mới chuyển sang làm EB cho một công ty Dược. Anh chị có biết khóa học nào về THNTD không share với em nha, team em cũng còn khá mới vì chủ yếu là những nhân sự từ lĩnh vực khác nên muốn invest một cách bài bản hơn. Em cảm ơn ạ.

   hZWXnpVplWqVnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZmXload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnpVplWqVnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CWb5aFneDh
  hZWXnpVplWqVnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GZmpSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmdrcJxXb7Cx
 • Mary Pham's picture
  Mary Pham
  1580964647

  Mời mọi người cùng xem lại màn tranh luận từ các giám đốc nhân sự thuộc các cty hàng đầu đầu Việt Nam trong phiên HR Debate 101 trong Hội nghị Nguồn nhân lực Hạnh Phúc 2018 do Anphabe tổ chức.

  1. Ms. Trương Bích Đào (HR Director - Nestlé Vietnam)
  2. Ms. Nguyễn Thị Ngọc Huệ (Head of HR - AEON Vietnam)
  3. Ms. Văn Thị Anh Thư (Senior VP HR - Suntory PepsiCo Vietnam)
  4. Ms. Cáp Thị Minh Trang (HR Director - Vietnam-Cambodia-Myanmar - Schneider Electric)
  5. Mr. Phạm Hồng Quân (Head of HR - Piaggio Asia Pacific)

   hZWXnpVplWqVnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpuaload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnpVplWqVnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GYcpaFneDh
  hZWXnpVplWqVnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KbnZSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpqcJ5maFVvtrI.
hZWXnpVplW2alZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...