Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnpRik2qam5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Công ty ngành Dược tốt nhất hiện nay?

Answer1 hZWXnpRik2qam5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXlpuZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Lily Le's picture
1563359396

Ước mơ từ khi mới ra trường là được làm công ty Dược vì tình chất nhân văn của ngành và cũng vì ngành này trả lương không tệ. Nhưng duyên số cứ trôi dạt hết Công ty giải trí, Bất động sản, cho đến sản xuất... Sau 5 năm đi làm em quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình, vào làm công ty Dược. Nhưng công ty Dược bây giờ cũng "hên xui" lắm, em có mấy đứa bạn làm về kể thấy cũng hơi ngán môi trường nên đôi khi bên trong thế nào chỉ có người từng trải mới biết rõ. Nên e nhờ các anh chị đang làm ngành Dược cho em một vài cái nhìn khách quan về các công ty Dược hiện nay. Chỉ xét về góc độ môi trường làm việc thôi nhé. 

Answer1 hZWXnpRik2qam5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXlpuZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Nhi Nguyen's picture
  Nhi Nguyen
  1563359661

  Bạn có thể xem Top những nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành Dược do Anphabe công bố nhé, đây là danh sách mới nhất 2018 do người đi làm bình chọn. 

  https://www.anphabe.com/survey-report?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=Always_On_Content&utm_content=post_Cover_Mini_Report&fbclid=IwAR38ihTA2_A6aHGrMcbSB7veYgHqLvivHnX4IkcfSUpxMRGYBx6DPiSs8vM

   hZWXnpRik2qam5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpeSload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnpRik2qam5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GUapaFneDh
  hZWXnpRik2qam5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KXlZSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpoaJ1sZVVvtrI.
hZWXnpRik2qam5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...