Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJtglWmUmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Consumer Branding va Corporate Branding, nên chọn hướng nào

Giang Nguyen's picture
Giang Nguyen
1503722970

Hi anh chị,

Hiện tại em đang hơi hoang mang và rất cần tư vấn từ các anh chị có kinh nghiệm đi trước để nhìn rõ hơn career path ạ. Hiện tại em có 4 năm kinh nghiệm làm MKT sản phẩm (digital/communication) thêm 5 tháng làm việc tại Agency. Hiện tại em đang có ý định chuyển về client với path là assistant brand manager. Tuy nhiên gần đây có một job khá thú vị là Corporate Branding cụ thể là employer branding của một công ty global muốn approach tới em. E đang cân nhắc vì thực sự theo hướng này sẽ hơi khác với career path và liệu sau này về lại consumer branding có dễ không ạ. Vì mảng employer khá nhỏ, scope không nhiều và thiên về nhân sự. Tuy nhiên lợi thế là gia tăng kỹ năng giao tiếp, làm truyền thông, strategy planning nên e đang cân nhắc quá ạ

Em cảm ơn anh chị đã đọc qua

  • Career Guide
  • 0 answer(s)
  • hZWXmJtglWmUmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WYl5mZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
Lazy Load...