Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl51gk2yWnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

[COVID-19] Làm sao trao đổi cùng nhân viên khi không tăng lương trong năm

Answer3 hZWYl51gk2yWnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eVmpuYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Hong Van's picture
1606190734

Năm nào công ty cũng có 1 kỳ xét lương vào tháng 4 hằng năm. Nhưng năm nay do tình hình dịch bệnh từ tháng 4 đến giờ vẫn chưa thể tăng lương cho nhân viên cho bất kỳ nhân viên nào dù các nhân viên cũng cống hiến, nỗ lực nhiều hơn so với các năm khác. Làm sao để trao đổi cùng nhân viên vẫn đủ tinh thần làm việc và không để nhân viên rời bỏ công ty đặc biệt với nhân viên đã qua 1 kỳ vẫn chưa được tăng lương. 

Mình có nên thông báo tình hình hiện tại năm nay cho toàn nhân viên công ty để mọi người không quá kỳ vọng trong tháng cuối năm nay hay mình nên không để cập gì trong chuyện tăng lương với toàn bộ nhân viên trong cty nhỉ. 

Mọi người cho mình ý kiến để xử lý trong tình huống này nhé. 


Khảo sát Xu hướng 2021 do Anphabe thực hiện nhằm khám phá những thay đổi về xu hướng làm việc, lương thưởng, phúc lợi trên thị trường Việt Nam. Câu trả lời của bạn đóng góp vào những phân tích quan trọng, giúp doanh nghiệp định hướng chiến lược xây dựng môi trường làm việc hiệu quả & hạnh phúc hơn.

BẮT ĐẦU KHẢO SÁT:  anpha.be 


Answer3 hZWYl51gk2yWnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eVmpuYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Nguyen Hong Minh's pictureAnphabe Most Active Contributor

  Vì bạn không đưa ra từ trước đây "quy định" hoặc sự ngầm hiểu nào là không tăng tương cho tất cả nếu như sản xuất kinh doanh lỗ bao nhiêu phần trăm. Bạn chỉ nói là cô-vích chứ chưa rõ ràng là công ty bạn đang vẫn kinh doanh hoạt động tốt hay không!

  Nếu bạn chưa có các căn cứ nào khác việc thói quen, "luật lệ", văn hóa từ trước tới này thì theo tôi bạn nên duy trì văn hóa và luật lệ ấy.

   hZWYl51gk2yWnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5qRlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYl51gk2yWnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KXaZSFneDh
  hZWYl51gk2yWnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OalJKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhsaJdmVm6xtg..
 • Không biết nhân viên trong công ty bạn sao chứ mình thấy công ty mình sau khi tăng lương rất ít so với các năm trước (ví dụ năm trước tăng 3 triệu nhưng năm nay tăng 400k), các bạn cũng thấy công sức cả năm cố gắng nhưng không bằng được so với các năm trước => tinh thần làm việc giảm sút, ảnh hưởng đến kết quả công việc. 

  Mình có thể thông báo tình hình tài chính hiện tại của công ty cho các bạn. Nếu trong năm sau đó tài chính công ty khấm khá hơn thì mình tăng lương mạnh giúp nhân viên có động lực làm việc hơn (nếu cty thấy được tình hình phát triển có thể cam kết với nhân viên sẽ tăng lương vào tháng nhất định nào đó trong năm sau để nhân viên vẫn thấy được cơ hội khi làm tại công ty). 

   hZWYl51gk2yWnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5qZl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYl51gk2yWnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KXcZeFneDh
  hZWYl51gk2yWnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OanJWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxbJdpaFVvtrI.
 • Ha Ngo Xuan's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Ha Ngo Xuan
  1611570144

  Đây là một câu hỏi cực kỳ khó. Mình cũng đang trong tình trạng tương tự này.
  Thậm chí với tư cách là quản lý, mình hiểu được khó khăn của công ty. Nhưng có một nhân viên, lương của họ khá thấp. Mình đã xin tăng lương cho bạn ấy từ tháng 4. Hiện nay, đang lại băn khoăn lương tháng thứ 13 cho bạn ấy. Sợ nếu kg có động lực cho năm 2021 của bạn ấy sẽ bị giảm (vì lương bạn ấy đang thấp hơn so với mặt bằng). 

   hZWYl51gk2yWnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5qZmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYl51gk2yWnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KXcZiFneDh
  hZWYl51gk2yWnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OanJaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdobpplVm6xtg..
hZWYl51gk2yWnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...