Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJpik2yZlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

[Dành cho HR] Truyền thông về chính sách lương, thưởng, phúc lợi

Answer hZWXnJpik2yZlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmJWWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Huong Ha's picture
1557831422

Trong bối cảnh kinh tế nhiều cạnh tranh, bên cạnh chế độ về lương thì các chính sách thưởng, phúc lợi được các doanh nghiệp sử dụng như công cụ để khuyến khích tinh thần làm việc của nhân viên và giữ chân nhân tài. Tuy nhiên, việc áp dụng chính sách này ở nhiều công ty vẫn còn vấp phải các tranh luận khi chưa có được phương thức truyền thông hiệu quả.

Truyền thông chính sách lương – thưởng – phúc lợi trong doanh nghiệp luôn là bài toán khó của người làm công tác Nhân sự và Truyền thông nội bộ. Hãy cùng làm rõ hơn về vấn đề này thông qua thảo luận của 2 diễn giả sau:

  • bà Thanh Nguyễn, Giám đốc điều hành Anphabe
  • bà Văn Thị Anh Thư - Phó TGĐ cấp cao phụ trách nhân sự công ty Suntory PepsiCo VN


Answer hZWXnJpik2yZlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmJWWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnJpik2yZlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...