Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJ1glG-WmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Đâu là thành công cao nhất trong nghề kế toán ở Việt Nam?

Answer3 hZWXnJ1glGqbmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WTlJiWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Bao Ngoc Le's picture
1444881230

Mình làm kế toán hơn 10 năm, trải qua cả doanh nghiệp Nhà nước, Tư nhân lẫn Nước ngoài và đến giờ vẫn còn suy ngẫm về khái niệm thành công  trong nghề kế toán. Theo mình, làm một người kế toán giỏi không phải là quá khó. Các thử thách về nghiệp vụ, quan hệ với thuế, viết chương trình kế toán, điều hành ... nếu yêu nghề đều có thể vượt qua được. Nhưng để biến những hiểu biết sâu về tài chính, những điều mình phân tích được thành từng bước đi của doanh nghiệp, để từng bước giúp cho một doanh nghiệp lớn mạnh (như ở môi trường nước ngoài) thì thật ít kế toán nào có điều kiện và có cơ hội làm được.


Có thành viên nào chia sẻ suy ngẫm này với mình không?

Xem thêm:

Answer3 hZWXnJ1glGqbmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WTlJiWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Thành Lộc Cao's picture

   bạn quả là người rất tâm huyết với nghề. Mình thì chỉ nghĩ làm sao cho sổ sách thật chỉn chu, đóng thuế ít nhất, kiểm toán suôn sẻ nhất đã là quá lý tưởng rồi. 

   hZWXnJ1glGqbmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUm5qVnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJ1glGqbmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmaXbZ2FneDh
  hZWXnJ1glGqbmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpeamJuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZqbJxmZlVvtrI.
 • Thu Hoa's picture
  Thu Hoa
  1567591566

   Em nghĩ để có thể biến những hiểu biết sâu về tài chính, những điều mình phân tích được thành từng bước đi của doanh nghiệp, để từng bước giúp cho một doanh nghiệp lớn mạnh như chị nói thì người làm kế toán ngoài chuyên môn của mình còn phải rất am hiểu thị trường, có kiến thức về những lĩnh vực khác như marketing, quản trị...  Cơ hội vươn lên "tầm cao" đó chắc không hẳn là ít mà là do ít người có đủ kiến thức bao quát thôi.

   hZWXnJ1glGqbmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUm5qWm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJ1glGqbmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmaXbpuFneDh
  hZWXnJ1glGqbmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpeamZmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmtraJluVm6xtg..
 • Phuong Phan's picture
  Phuong Phan
  1567665936

  Thực sự đây cũng là câu hỏi của mình đến hiện tại,  theo mình kế toán có 3 nhánh chính : Kế toán, Tài Chính, Kiểm toán, Kế toán nói riêng thì cũng có thể rẽ sang 2 nhánh khác đó là

  Kế toán tuân thủ là thực hiện các công việc lập các BCTC phục vụ cho việc tuân thủ các quy định về báo cáo theo luât định và các báo cáo thuế liên quan, ở vị trí này bạn có thể lập BCTC cho 1 cty hoặc cho tập đoàn ( BCTC hợp nhất), các BCTC hợp nhất ở các cty Đa QG lại cần hiểu sâu về các chuẩn mực KTQT, các Báo cáo liên quan đến TRansfer Pricing, các báo cáo tuân thủ phụ vụ cho cty Mẹ, theo mình các bạn làm đươc các báo cáo này cũng được xem đã đạt được trình độ của của mãng Kế toán.

  Kế toán quản trị: đây là mãng bạn đang đề cập, vì KTQT mới thực sự cung cấp các thông tin quản trị giúp ra các quyết định kịp thời mang lại giá trị gia tăng cho DN, các thông tin quản trị hiện tại thường được trình bày dưới hình thức Dashboard có thể breakdown, thông tin quản trị có thể được customize theo các cấp quản lý và tùy biến tùy theo quyền của người dùng nhắm tối đa khả năng ra quyết định của BGĐ, cấp độ cao nhất của bạn làm KTQT là có thể thực hiện các mô hình Quản trị Hiệu Quả và phân cấp xuống các phòng chức năng để thực hiện các mục tiêu ngắn hạn cũng như chiến lược dài hạn của DN 1 cách hiệu quả nhất về mặt lợi nhuận và đáp ứng các mong muốn của các bên liên quan có vai trò quan trọng nhất đối với sự sống còn của DN như thành viên góp vốn, nhà đầu tư...


   hZWXnJ1glGqbmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpmTmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJ1glGqbmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GWa5iFneDh
  hZWXnJ1glGqbmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KZlpaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmhxcZtXb7Cx
hZWXnJ1glG-WmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...