Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl51glXCak5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Để luôn chủ động được trong công việc của một Chuyên viên Tuyển dụng

Các anh chị đã từng làm quản lý nhân sự và tuyển dụng lâu năm cho em hỏi: với vai trò của 1 chuyên viên chính Tuyển dụng để luôn chủ động được trong việc tuyển dụng đủ các chỉ tiêu, các job cho công ty cần phải thường xuyên chuẩn bị và thực hiện những công việc gì ạ, cho em xin ít kinh nghiệm của các anh/chị?

1500955085
 • Recruitment & Retention
 • 1 answer(s)
 • hZWXl51glXCak5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WYlJeUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Tan Lam's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Tan Lam


  Theo kinh nghiệm cá nhân mình thì : 

  1. Điều cơ bản là cần tìm hiểu xem những vị trí, ngành nghề nào thường xuyên tuyển dụng, cần tuyển dụng trước.

  2. Kế đến là tìm người rành nghề hoặc quản lý liên quan lĩnh vực cần tuyển. Qua đó nhờ những người đó tư vấn, trao đổi, cung cấp tài liệu liên quan để đọc hiểu về ngành nghề đó (cả về chuyên môn, quy định của pháp luật ...).

  * Nếu tuyển thêm (vị trí, môi trường nơi làm việc đã có sẵn) thì sắp xếp thời gian sớm nhất đến khu vực, vị trí cần tuyển xem môi trường làm việc, quan sát để nắm bắt về công việc, yêu cầu liên quan, kể cả đối chiếu với tài liệu tra cứu để có kiến thức, hiểu biết tương đối về vị trí sẽ tuyển.

  * Nếu tuyển vị trí mới tinh thì phải cần ta cứu thông tin bên ngoài, tham vấn lại từ các cá nhân hoặc nguồn (tin tưởng) mà có thể mình biết ...

  Việc đến nơi thực tế giúp ta nắm được, cập nhật điều kiện thực tế của môi trường làm việc cũng như năng lực nhân sự hiện có với ứng viên cần tuyển ra sao.

  3. Lập nội dung yêu cầu hay kế hoạch, kịch bản cho buổi làm việc. 

  Nội dung cần chi tiết và dự kiến cách trả lời của ứng viên theo dạng sơ đồ (đây là điều rất quan trọng) để đến đâu ta có thể giải quyết (dừng hoặc đi thêm).

  Việc dùng dạng sơ đồ cho câu hỏi dự kiến thì ta có thể nắm được ứng viên trả lời tới đâu của sơ đồ là đạt và cần đi thêm ở đâu, theo hướng nào trên sơ đồ để tìm ứng viên theo yêu cầu mà không phải đi hết một cách máy móc, mất thời gian.

  Trong nội dung này ta cần chuẩn bị hết mọi yêu cầu (công việc, phúc lợi, nguyện vọng, ... ) thành câu hỏi và có câu trả lời để ta check cho nhanh khi ứng viên trả lời.

  Nếu phải tuyển số lượng nhiều thì ta làm cũng nhanh chóng hoặc người hỗ trợ check cũng dễ và nhanh, chính xác.

  4. Sau khi phỏng vấn thì kết quả được theo dõi theo quy định về lưu trữ hồ sơ, dữ liệu và cáo cáo theo hệ thống. Và thực hiện các công việc còn lại của mình và bộ phận nhân sự theo phân công.


  Qua vài lần thì chúng ta sẽ quen và thuộc cách thức làm cùng với kiến thức đã có ta dễ dàng tiếp cận với các ngành nghề và nâng cao hơn.

  Tuyển dụng phải biết tất cả ngành nghề Cty có, cần và cần tìm hiểu thêm các ngành nghề liên quan để về lâu dài có bước lên quản lý thì ta nắm rõ Cty và quản lý từng vị trí được.

  Càng quen dần thì việc chuẩn bị sẽ trở thành thói quen, dễ dàng, nhẹ nhàng hơn và thường đó cũng là lúc ta sẽ phải hướng dẫn, bàn giao lại để bước lên vị trí cao hơn, rộng hơn và trách nhiệm hơn rồi.

  Chia sẻ mang tính cá nhân.

  1505119788
  • hZWXl51glXCak5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpiVnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXl51glXCak5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmVbZ2FneDh
  hZWXl51glXCak5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqYmJuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhwbZpmVm6xtg..
Lazy Load...