Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5thmHKZmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Đề TOEIC full dành cho các bạn muốn thi TOEIC

Answer hZWXn5thmHKZmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXmpeUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
le ngoc's picture
1565599045

Thông thường ai muốn thi TOEIC đều muốn làm đề thi toeic 2019 thử trước khi đi thi để làm quen với cách làm bài và biết mình được bao nhiêu điểm rồi. Nhưng mà đề thì lấy ở đâu đây? 
Sách luyện đề thì quá nhiều ngoài nhà sách nhưng mà khi làm xong thường chỉ có đáp án để dò lại và tự chấm điểm. Vì đề thi TOEIC tới 200 câu lận, nên vụ dò đáp án này cực kỳ tốn thời gian, chưa kể còn có thể dò nhầm nữa. Nhưng bực mình nhất là cho dù mình có biết đáp án đi nữa thì thường là sách cũng không giải thích cho được vì sao phải chọn đáp án đó, mà không hiểu cách chọn đáp án thì làm sao rút kinh nghiệm làm bài được. 
Mình thấy có một app đã giải quyết vấn đề lớn này đó là app Gia sư Toeic. Khi học trên app, mỗi câu trong đề thi TOEIC đều được dịch câu hỏi, dịch các lựa chọn A B C D, và quan trọng nhất là giải thích vì sao chọn đáp án đó.

Nhờ mấy phần dịch này mà mình biết được tại sao phải chọn A mà không chọn B. Cũng may vì nếu có mua tài liệu về rồi thì lúc làm xong chỉ biết được câu này đáp án nào chứ cũng hoang mang không biết lý do vì sao.

Ví dụ:
Replacing the old building with a new one was a ____ impossible task. --> Việc thay thế tòa nhà cũ bằng một tòa nhà mới là một việc gần như không thể.
A. near --> gần (tính từ, trạng từ)
B. nearby --> lân cận (tính từ, trạng từ)
C. nearly --> gần như (trạng từ)
D. nearing --> tiến đến gần (động từ dạng V_ing)
Giải thích của câu này: Xét thấy trước chỗ trống có mạo từ "a" nên chỗ trống cần 1 danh từ sau mạo từ này. Tuy nhiên, sau chỗ trống đã có danh từ "task". Ta lại thấy sau chỗ trống và trước danh từ “task” có tính từ "impossible", vi vậy chỗ trống cần trạng từ để bổ nghĩa cho tính từ. Xét 4 đáp án, có đến 3 trạng từ. Lúc này, ta dựa vào nghĩa và chọn "nearly".

Bạn có thể làm đề thi thử TOEIC của ETS miễn phí, có giải thích đáp án chi tiết luôn, mọi người cứ vào ứng dụng để làm thử nha. Miễn phí thì có 1 đề thôi, nhưng cũng giúp bạn trải nghiệm và đánh giá được trình độ của mình.

Bạn có thể học thử và luyện thử miễn phí 1 số đề thi toeic có trên ứng dụng Gia sư Toeic bằng cách tải về từ kho ứng dụng di động của điện thoại. Ngoài ra, app hỗ trợ học thêm từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh, hướng dẫn mẹo thi,... cho các bạn đầy đủ luôn nha.

Answer hZWXn5thmHKZmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXmpeUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXn5thmHKZmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...