Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5xjlm-clZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Design Engineer và Process Engineer, nên chọn ngành nào?

Answer4 hZWXm5xjlm-clZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WSnZWUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Ngoc Nguyen's picture
1443405239

Chào các anh/chị, em mới được nhận vào làm ở vị trí Kĩ sư quy trình của bộ phận R&D, theo như em tìm hiểu thông tin về vị trí này thì một kĩ sư quy trình cần nắm vững các phương pháp gia công cơ khí, quy trình chế tạo sản phẩm (Six Sigma), quy trình lập hồ sơ chế tạo sản phẩm, thiết kế sản phẩm, khuôn gá. Bản thân em khi còn đi học thì em thích làm Kỹ sư thiết kế và định hướng sau này theo thiết kế, nhưng khi đi làm ở vị trí này em thấy Kĩ sư quy trình bao quát hơn, đòi hỏi cao hơn kỹ thuật và chuyên môn.

Nên em có thắc mắc muốn xin ý kiến các anh/chị có kinh nghiệm trong lĩnh vực này có thể giúp em có cái nhìn chi tiết về 2 lĩnh vực Kĩ sư thiết kế - Kĩ sư quy trình này và tương lai của vị trí Kỹ sư quy trình nói riêng ở VN. Em xin cám ơn!

Answer4 hZWXm5xjlm-clZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WSnZWUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Vỹ Đặng's picture
  Vỹ Đặng
  1443433165

  Kỹ sư quy trình thì mình cũng chưa nắm dõ về định nghĩa lắm nhưng về kỹ sư thiết kế như bạn nói
  thì bạn chưa hiểu hết về thiết kế.... người thiết kế là người nắm toàn bộ quy trình và phê duyệt cho các phương án sản xuất, gia công và tất cả mọi thứ đều phải tuân theo yêu cầu của người này vì họ nói pass là pass và fail là fail vì đó là ý tưởng của họ... nên họ phải hiểu đầy đủ về quá trình tạo ra chi tiết đó và điều kiện kỹ thuật là dựa trên ý tưởng của họ ( không vượt quá khả năng công nghệ).

   hZWXm5xjlm-clZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUm5iWnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXm5xjlm-clZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmaVbp2FneDh
  hZWXm5xjlm-clZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpeYmZuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZtcZ1nZlVvtrI.
 • Tuong Hy Ngô's picture
  Tuong Hy Ngô
  1474526366

  Hi em,

  Để ;làm design engineer như một R&D cần rất nhiều kiến thức thực tế của ngành. Nếu em chưa có nhiều kinh nghiệm , nên làm việc ở vị trí process enggineer 3-5 năm. Trong thời gian này cần tích lũy kiến thức về công nghệ, giá thành công nghệ, nguyên liệu, qui trình chế tạo, tối ưu hóa hiệu suất,packaging, shelf life, cost of good, gross margin, customer insight,.... 

   hZWXm5xjlm-clZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnZiXnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXm5xjlm-clZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmiVb52FneDh
  hZWXm5xjlm-clZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpmYmpuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmpvcZpXb7Cx
 • Cao Tien Luc's picture
  Cao Tien Luc
  1474606423

  Nếu bạn được lựa chọn vào vị trí này thì người ta cũng đã đánh giá kỹ bạn và thấy bạn có những tố chất phù hợp. Kỹ sư quy trình sẽ phải là người rất hiểu quá trình sản xuất để từ đó điều chỉnh, nâng cấp hoặc đảm bảo chất lượng.

  Theo mình vị trí này rất tốt, nếu làm tốt sau này có thể làm giám đốc chất lượng hoặc các vị trí quan trọng khác.

   hZWXm5xjlm-clZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnZiYnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXm5xjlm-clZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmiVcJyFneDh
  hZWXm5xjlm-clZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpmYm5qIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmhqap9Xb7Cx
 • Vy Nguyen's picture
  Vy Nguyen
  1546400498

  Process Engineer (Kỹ sư Quy trình) là vị trí đảm nhận kĩ thuật sản xuất từ khi trên giấy tới khi vận hành sx hàng khối, tiếp cải tiến quy trình nhằm đạt những mục tiêu cụ thể.

  Một người P.E thành thạo có thể còn tự tay làm ra vật phẩm tại một số hoặc toàn bộ quy trình (toàn bộ thì hơi hiếm và tuỳ quy trình phức tạp hay độ dài quy trình).

  Kĩ sư thiết kế hoặc designer thì là người thiết kế ra vật phẩm, cơ cấu ... cái mà là đối tượng cho P.E làm việc. Người tk họ thiên về tính toán cơ cấu, bộ phận sao cho có kinh phí nhất định với tính năng và độ bền đảm bảo. Khả năng gia công tại các nguyên công ( tính công nghệ) , năng suất, các phát sinh trong sx tại fab họ không chú ý nhiều (nhưng luôn tồn tại phương án công nghệ).

   hZWXm5xjlm-clZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUm5iWnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXm5xjlm-clZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmaVbpyFneDh
  hZWXm5xjlm-clZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpeYmZqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZqaJZtbVVvtrI.
hZWXm5xjlm-clZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...