Anphabe

Connecting opportunities

Điều gì bạn yêu thích nhất trong công việc của mình?

Tìm điều yêu thích trong công việc bạn làm tạo thành động lực mỗi ngày. Cố gắng đặt ra mục tiêu nho nhỏ trong công việc và cố gắng hoàn thành. Chẳng hạn như cười nhiều hơn hôm qua, ví dụ vậy.

1502785387
 • Culture
 • 1 answer(s)
 • hZWXlppkkm2Ul5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WYlpaWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Nguyen Hong Minh's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Nguyen Hong Minh

  ...câu hỏi của bạn hay quá, có lẽ tôi sẽ trả lời điều tôi yêu thích trong công việc là được vào internet và trao đổi tương tác với mọi người trong anphabe, sure và thật đấy, hì hì.

  1504689364
  • hZWXlppkkm2Ul5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpiVmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXlppkkm2Ul5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmVbZqFneDh
  hZWXlppkkm2Ul5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqYmJiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhsaJdmVm6xtg..
Lazy Load...