Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRhkWmVk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Doanh nghiệp Việt có mặn mà với việc tuyển dụng freelancer?

Answer7 hZWYnJRgmnKXmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5ySmJ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Mình thấy tiềm năng của việc outsourcing và nearsourcing là rất lớn, nhất là trong thời kỳ kinh tế khó khăn như hiện tại. Mình đã phát triển trang www.vlance.vn là một sàn giao dịch việc làm freelance để kết nối doanh nghiệp và freelancer thuận lợi hơn. Đây là mô hình không mới ở nước ngoài, nhưng ở Việt Nam thì vẫn chưa có nơi nào tuyển dụng freelancer tử tế cả. Bên mình đã chạy thử 1 tháng và thu về kết quả khá khả quan.

Tuy nhiên mình vẫn đang thắc mắc liệu các doanh nghiệp Việt có thực sự mặn mà với việc tuyển dụng freelancer không, khi mà việc tuyển dụng lao động truyền thống vẫn gần như không gây khó khăn mấy cho các doanh nghiệp. Nhất là khi người lao động truyền thống vốn dĩ hầu hết không có được sự cam kết dài hạn hay ràng buộc nào từ phía nhà tuyển dụng. Thậm chí các chính sách đãi ngộ cũng hầu như không có.

Answer7 hZWYnJRgmnKXmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5ySmJ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Son Tung's picture
  Son Tung
  1388972240

   Theo mình thấy thì đa số doanh nghiệp Việt vẫn chưa mặn mà với việc tuyển dụng freelancer đâu. Một phần nguyên nhân là do họ ngại khó quản lý bởi tinh thần trách nhiệm của nhiều freelancer chưa được cao.

   hZWYnJRgmnKXmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUlZWTl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnJRgmnKXmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmCSa5eFneDh
  hZWYnJRgmnKXmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpGVlpWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmpvaJduVm6xtg..
 • Minh Nguyen Trong's picture

  Mình thấy các dn VN chưa mặn mà với việc tuyển dụng freelancer vì:

  - Chưa có thói quen:  đến từ 2 phía, lượng freelancer chưa đông đảo để phủ các mảng, cũng như DN còn chưa "tự tin" khi outsourcing cho đối tác không phải là một đơn vị cụ thể

  - Đội ngũ freelancer trên tt hiện chưa gây được sự tín nhiệm tốt của cộng đồng freelancer để DN có thể trao gửi niềm tin (chất lượnh công việc, tính cam kết ..0

  - DN e ngại nhất chuyện Quản lý / hợp đồng với các freelancer và đặc biệt là chuyện Bảo mật thông tin của doanh nghiệp

   hZWYnJRgmnKXmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUlZWUlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnJRgmnKXmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmCSbJWFneDh
  hZWYnJRgmnKXmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpGVl5OIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdpaJhmVm6xtg..
 • Duy Pham's picture
  Duy Pham
  1389000032

  Vấn đề nằm ở 2 phía. Doanh nghiệp sợ không kiếm soát được freelancer, sợ rò rỉ thông tin, thường hay tranh cãi về kết quả công việc. Bản thân của freelancer cũng chưa tạo được niềm tin cho doanh nghiệp, nhiều vị chạy nhiều chỗ, làm nhiều việc, dẫn đến công việc bị chểnh mảng, không theo sát với đòi hỏi và tình hình doanh nghiệp, mang tâm lý chủ quan cá nhân nên tạo ra kết quả không như mong đợi. Giải quyết được bài toán niềm tin, và tính chuyên nghiệp khi làm việc thì sẽ tạo ra cầu nối với 2 bên.

   hZWYnJRgmnKXmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUlZWVlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnJRgmnKXmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmCSbZWFneDh
  hZWYnJRgmnKXmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpGVmJOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmZoaJtoVm6xtg..
 • Duc Tran Ly's picture
  Duc Tran Ly
  1389202478

   Hello Ngọc Tuấn, Mình thấy ý tưởng bạn khá hay, mình cũng có 1 ý tưởng trước đây cũng gần giống bạn chỉ khác ở chỗ là nó xuất phát từ ngành của mình. Tuy nhiên mình chưa thực hiện vì mình cũng đang đi làm thuê. freelancer rất tốt cho các ngành dịch vụ, đặc biệt là marketing kiểu "phát tán" và người mình thuê phải có chút kiến thức trong ngành như vậy sẽ tăng lợi thế và hiệu quả hơn cho nhà tuyển dụng. Lợi thế của outsourcing freelancer sẽ giảm chi phí cố định cho doanh nghiệp và tận dụng được tính linh hoạt, cơ động của freelance để tiếp thị vì cuối cùng ngành dịch vụ cũng chỉ là quảng cáo, giới thiệu đến người có nhu cầu để họ mua dịch vụ của mình, Những vấn đề còn lại sẽ do doanh nghiệp mình quản lý từ khâu bán hàng đến khâu sau bán hàng và thu tiền.

  Nếu có thể, mình với Tuấn có thể trao đổi thêm về vấn đề này.

   hZWYnJRgmnKXmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUlZaRmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnJRgmnKXmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmCTaZqFneDh
  hZWYnJRgmnKXmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpGWlJiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaplyhm5uaohwsbA.
 • David Vu's picture
  David Vu
  1393909268

  Website của bạn rất đẹp. Freelancer ở VN chắc chắn chưa thể bằng ở nước ngoài rồi. Mình đang làm ở cty nước ngoài và thấy họ có nhu cầu lắm, nếu bạn nhắm tới thị trường nước ngoài sẽ tốt hơn đây.

   hZWYnJRgmnKXmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUlZmZm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnJRgmnKXmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmCWcZuFneDh
  hZWYnJRgmnKXmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpGZnJmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm1sbZ1mVm6xtg..
 • Huong Vo Quynh's picture
  Huong Vo Quynh
  1395999900

   Mình rất hứng thú với ý tưởng này! Cám ơn vì đã chia sẻ!

   hZWYnJRgmnKXmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUlZ2Vload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnJRgmnKXmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmCabZaFneDh
  hZWYnJRgmnKXmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpGdmJSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmttapdnVm6xtg..
 • Minh Hoang's picture
  Minh Hoang
  1592213827

  rõ ràng freelancerviet và vlance là 2 "ông lớn" về freelance rồi. Ngoài ra còn 1 site chuyên về các job dự án nhỏ đó là zob.vn

   hZWYnJRgmnKXmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5SWlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnJRgmnKXmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KRbpWFneDh
  hZWYnJRgmnKXmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OUmZOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpucJlrZ1VvtrI.
hZWYnJRhkWmVk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...