Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpRnmGqYmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Đồng nghiệp mải cắm mặt Facebook giờ làm việc, liệu có nên nhắc nhở?

Answer9 hZWYlpRnmGqYmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWm5SWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Phi Nguyễn's picture
1560228690

Nhiều lúc nhìn sang máy tính của chị đồng nghiệp, mình nhận thấy cứ liên tục thường xuyên lướt facebook. Chuyện sẽ không có gì khiến mình bận tâm nếu như mình không bị anh sếp nhắc nhở thường xuyên trễ deadline. Mình đã nhắc nhở rất lịch sự với chị ấy nhưng dường như vẫn không cải thiện, vẫn cứ lướt facebook rồi trễ deadline.

Mình cảm nhận chị đồng nghiệp vẫn chưa thật sự tiếp nhận lời khuyên của mình một cách nghiêm túc. Bây giờ, mình phải làm thế nào để chị đồng nghiệp không còn để facebook ảnh hưởng đến công việc đây? Nhắc nhở thì cũng nhắc rồi mà nói thẳng thắn quá thì mình lại sợ xích mích tình cảm đồng nghiệp trong công ty.

Mọi người giúp mình với!

Answer9 hZWYlpRnmGqYmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWm5SWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Phụng Nguyễn's picture

  Nếu đã nhắc nhở nhiều lần mà người đó vẫn không thay đổi thì mình nghĩ bạn nên trực tiếp trình bày với sếp luôn để sếp hiểu và giải quyết lun. Vì nếu để lâu dài, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến bạn đấy. 

   hZWYlpRnmGqYmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpSVlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpRnmGqYmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GRbZWFneDh
  hZWYlpRnmGqYmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KUmJOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpobZZtZlVvtrI.
 • Nhi Nguyen's picture
  Nhi Nguyen
  1560243222

  Ở công ty mình thì tôn trọng quyền cá nhân của người khác, nếu quy định công ty không cấm thì đâu sao đâu bạn miễn là người đó hoàn thành công việc là được. Nếu họ bị trễ deadline thì họ sẽ rút kinh nghiệm từ những sai lầm đó, không phải nhắc đâu bạn ơi. Mắc công làm ơn mắc oán nhé. 

   hZWYlpRnmGqYmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpSVl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpRnmGqYmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GRbZeFneDh
  hZWYlpRnmGqYmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KUmJWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpoaJ1sZVVvtrI.
 • Huynh Nguyen's picture
  Huynh Nguyen
  1560244015

  Cùng chung cảnh ngộ. Nhưng mình cũng chỉ là đồng nghiệp nên dừng ở mức nhắc nhở thôi, công việc của ai deadline của ai đã phân chia rồi thì người ấy tự chịu trách nhiệm. Tùy theo mức độ mà quyết định có nên thẳng thắn hay không. 

   hZWYlpRnmGqYmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpSVmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpRnmGqYmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GRbZiFneDh
  hZWYlpRnmGqYmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KUmJaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm1qcJ1rVm6xtg..
 • Phan Nhi's picture
  Phan Nhi
  1560245934

  Nếu vì lướt FB mà làm ảnh hưởng đến công việc chung thì bạn hãy thẳng thắn ngay với chị ấy. Không quan tâm chị lướt FB, Instagram hay đọc báo gì hết nhưng chị phải đảm bảo đúng deadline không ảnh hưởng đến công việc chung chứ.

   hZWYlpRnmGqYmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpSVmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpRnmGqYmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GRbZmFneDh
  hZWYlpRnmGqYmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KUmJeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmxxcJxrVm6xtg..
 • Phan Tran's picture
  Phan Tran
  1560246593

  "Thường xuyên trễ deadline" có lẽ đối với người đó trễ deadline là chuyện không quan trọng rồi, khi nào sếp nhắc nhở thì cứ nói lại những lời sếp đã nói cho họ nghe, nếu vẫn tiếp tục thì thôi để sếp lo vậy. Chúng ta không thuộc về nhau :)

   hZWYlpRnmGqYmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpSVmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpRnmGqYmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GRbZqFneDh
  hZWYlpRnmGqYmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KUmJiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmxrbphnVm6xtg..
 • Huong Ha's picture
  Huong Ha
  1560338610

  khó. mà hi vọng bạn ko vì vậy mà "hùa" theo FB cho bằng với chị ấy là tiêu luôn đó  

   hZWYlpRnmGqYmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpSWmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpRnmGqYmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GRbpiFneDh
  hZWYlpRnmGqYmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KUmZaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhuaZhtVm6xtg..
 • Lý Thanh Ngân's picture
  Lý Thanh Ngân
  1560402136

  cái này vô cùng nhạy cảm. theo mình thấy thay vì nhắc, chị đừng lên FB nữa thì rất dễ mất lòng. có thể thử cách gợi ý như, chị ơi, phần [cụ thể task của chị đó] sắp xong chưa chị ơi? để e làm phần tiếp theo. hoặc đề nghị giúp / làm cùng để bớt chán/áp lực cho chị ấy. 

   hZWYlpRnmGqYmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpSWmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpRnmGqYmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GRbpqFneDh
  hZWYlpRnmGqYmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KUmZiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9tbVVvtrI.

Pages

hZWYlpRnmGqYmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...