Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJdpkW6ZmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Đồng nghiệp mải cắm mặt Facebook giờ làm việc, liệu có nên nhắc nhở?

Answer9 hZWXnJdpkW6ZmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWm5SWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Phi Nguyễn's picture
1560228690

Nhiều lúc nhìn sang máy tính của chị đồng nghiệp, mình nhận thấy cứ liên tục thường xuyên lướt facebook. Chuyện sẽ không có gì khiến mình bận tâm nếu như mình không bị anh sếp nhắc nhở thường xuyên trễ deadline. Mình đã nhắc nhở rất lịch sự với chị ấy nhưng dường như vẫn không cải thiện, vẫn cứ lướt facebook rồi trễ deadline.

Mình cảm nhận chị đồng nghiệp vẫn chưa thật sự tiếp nhận lời khuyên của mình một cách nghiêm túc. Bây giờ, mình phải làm thế nào để chị đồng nghiệp không còn để facebook ảnh hưởng đến công việc đây? Nhắc nhở thì cũng nhắc rồi mà nói thẳng thắn quá thì mình lại sợ xích mích tình cảm đồng nghiệp trong công ty.

Mọi người giúp mình với!

Answer9 hZWXnJdpkW6ZmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWm5SWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Thuc Anh Nguyen's picture
  Thuc Anh Nguyen
  1560851880

  Cùng chung cảnh ngộ! Tính mình vốn thẳng nên thấy là nói ngay cũng vì vậy mà 'mất lòng' luôn đồng nghiệp từ đó. Mình nhận ra là bản tính và thói quen của 1 người rất khó thay đổi nhất là khi nó đã thành thói quen quá lâu!! Cũng bó tay!

   hZWXnJdpkW6ZmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpSYmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJdpkW6ZmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GRcJmFneDh
  hZWXnJdpkW6ZmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KUm5eIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaplyhmZwb4hwsbA.
 • Nhi Nguyen's picture
  Nhi Nguyen
  1562037697

  Nhiều công ty đặt camera theo dõi màn hình máy tính của nhân viên để ngăn chặn kịp thời việc nhân viên làm việc riêng trong giờ làm việc, các bạn nghĩ sao về điều này? 

   hZWXnJdpkW6ZmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpaSl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJdpkW6ZmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GTapeFneDh
  hZWXnJdpkW6ZmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KWlZWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpoaJ1sZVVvtrI.

Pages

hZWXnJdpkW6ZmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...