Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpRpl2mblZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Dự án thiết kế nội thất chung cư CT5 CT6 – Lê Đức Thọ – Chị Xuân

Answer hZWYlpRpl2mblZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eSnJSTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Hiếu Trần's picture
1590476100

Đây là dự án thiết kế nội thất chung cư CT5 CT6 cho Chị Xuân của ATZLUXURY

  • Địa điểm: Đường đua F1, SVĐ Mỹ Đình
  • Diện tích: 70m2
  • Hạng mục: Phòng khách, 2 phòng ngủ
  • Phong cách thiết kế: Hiện Đại.
  • Khách hàng: Chị Xuân

Phòng khách:

Phòng bếp

Phòng ngủ

Xem chi tiết tại:  https://www.behance.net/gallery/97750115/Thit-k-ni-tht-chung-cu-CT5-CT6-Le-Dc-Th?share=1

Answer hZWYlpRpl2mblZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eSnJSTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYlpRpl2mblZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...