Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJhglWuVmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Đừng thấy nhân viên còn ở, mà ngỡ họ hướng về công ty!

Answer1 hZWYmJhglHKZlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXlpuYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Lê Khải's picture
1622625024

Thực tế cho thấy nhiều người đi làm hiện nay đang mơ về những “ngọn đồi xanh” khác ngoài công việc hiện tại...

Ảnh: Internet

H - một người bạn của tôi đang tập trung chỉnh sửa CV để chuẩn bị ứng tuyển cho một loạt các vị trí hấp dẫn đang tuyển dụng. Dĩ nhiên, công việc hiện tại của H không có bất cứ vấn đề gì lớn, H vẫn hoàn thành công việc của mình, vẫn giữ mối quan hệ tốt với sếp và đồng nghiệp. Tuy nhiên, H vẫn mong muốn tìm kiếm một vị trí tốt với các phúc lợi hấp dẫn hơn cho mình.

Quan sát xung quanh, bạn sẽ thấy không ít trường hợp tương tự H. Đó là những người dù đã có việc làm nhưng vẫn âm thầm tìm kiếm công việc mới và sẵn sàng nhảy việc khi có cơ hội và phúc lợi tốt hơn.

Nghe có vẻ như tất cả những nhân viên như H đều thuộc nhóm “đứng núi này trông núi nọ” nhưng ở một góc độ khác họ cũng có lý do chính đáng. Họ cần thay đổi không gian, công việc để thêm trải nghiệm, cảm hứng cho bản thân và nâng cao những phúc lợi cho mình. 

Bởi vậy mới thấy không phải doanh nghiệp có đội ngũ nhân viên đông, chất lượng cao, làm việc ổn định mà tưởng họ luôn hướng về và gắn bó với công ty mãi mãi. 

HR ơi, hãy quan sát, lắng nghe nhiều hơn ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân viên trong công ty để giúp họ cảm nhận sự quan tâm từ công ty, từ đó nuôi dưỡng nguồn nhân lực ‘khỏe mạnh và trung thành’, đồng thời hạn chế những thất thoát đáng tiếc trong tổ chức. 

Answer1 hZWYmJhglHKZlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXlpuYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

  • Trong 1 thời gian có thể bạn nhân viên vẫn luôn hướng về công ty, nhưng qua những trải nghiệm, góp ý cũng công ty vẫn không thấy một sự thay đổi nào nên họ muốn 'ra đi', tìm một môi trường mới phù hợp hơn hiện tại. 

      hZWYmJhglHKZlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5yXmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
    • hZWYmJhglHKZlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KZb5qFneDh
    hZWYmJhglHKZlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OcmpiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxbJdpaVVvtrI.
hZWYmJhglWuVmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...