Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJtglHKbmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Thắc mắc về Employment relations

LINH DUONG's picture
LINH DUONG
1504680971

hello may anh chi, hien tai em dang hoc nganh quan li nguon nhan luc. em dang gap kho khan va thac mac ve khai quat cua employment relations a. neu anh chi nao biet thi tra loi giup em voi nhe. em cam on moi nguoi nhieu^^

(sorry may em khong co ban go tieng viet nen  khong danh dau duoc ak, mong anh chi thong cam)

 • Other
 • 2 answer(s)
 • hZWXmJtglHKbmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WYmJeSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Nguyen Hong Minh's pictureAnphabe Most Active Contributor

  ...tôi cũng có mối quan same same với bạn, tức là sự gắn bó nào của người lao động với tổ chức và ngược lại sẽ thay đổi như thế nào?. Chúng ta đang ở trong giai đoạn mà tầm người lao động có độ tuổi sinh từ năm 60 đến tiệm cận 2000, thế hệ sinh từ những năm 50 đến tiệm cận 70 là thế hệ biết về chiến tranh, thời kỳ nghèo đói, tem phiếu, nhiều cải cách ..., thế hệ sinh từ 80 đến 95, là thế hệ kế cận được nuôi dưỡng trong thời kỳ đổi mới, bùng nổ về internet, kinh tế phát triển...thế hệ người lao động sinh từ 95 đến tiệm cận 2000 được hưởng những thành quả ban đầu của thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa, sự bùng nổ thông tin và không giới hạn giáo tiếp trong thời đại số.

  ....các thế hệ đó chúng ta đã biết và những hành vi, thói quen và cả tính cách văn hóa trong công việc của họ là khác nhau!...vì khác nhau nên tổ chức phải thích ứng hoặc phải tiến bộ đến mức độ để đáp ứng và theo kịp sự gắn bó hoặc các yếu tố gắt kết của các đối tượng lao động ấy nhằm tạo ra hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

  ...xu hướng lao động của lứa sinh tiệm cận 2000 và từ 9X có những đặc điểm gì mới so với các thế hệ khác, và xu hướng nào trong các thế hệ tiếp theo là những điều tôi băn khoăn và mong muốn thật sự ở đây có thể bóc tách một điều mới mẻ nào đó để giải quyết những thắc mắc đó...

  • hZWXmJtglHKbmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpiYlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXmJtglHKbmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmVcJSFneDh
  hZWXmJtglHKbmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqYm5KIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhsaJdmVm6xtg..
 • Nguyen Nam's picture
  Nguyen Nam
  1508316880

  Bên mình có set up một chương trình nhằm phát triển Quan hệ lao động, Nếu bạn cần thì liên hệ email mình nhé: nam3cviet@gmail.com

  • hZWXmJtglHKbmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpialIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXmJtglHKbmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmVcpSFneDh
  hZWXmJtglHKbmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqYnZKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmltb5llZFVvtrI.
Lazy Load...