Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZlhlGuZmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Facebook đã đạt mức "dân số" 2,41 tỷ người dùng

Answer4 hZWYmZlhlGuZmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aZmJuSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Lý Minh Hiếu's picture
1571814099

Thống kê của Zephoria cho thấy đến tháng 9/2019 - tức ngay lúc này, đế chế Facebook đã đạt mức "dân số" 2,41 tỷ người dùng (chính xác là 2,41 tỷ monthly active user) - quá khủng, hơn bất kỳ quốc gia thật hay ảo nào trên trái đất. Và chính lúc phình to nhất như này nó bắt đầu có vô số vấn đề nảy sinh mà không ai thèm biết và thèm sửa nữa. Liên quan nhất là những vấn đề bảo mật và dịch vụ người dùng, ít nhất là ở VN, lúc này.

Nếu bạn tí toáy mà log out khỏi app Facebook, có thể bạn sẽ không thể vào lại được.

Ở mức nghiêm trọng hơn, nếu bạn bị khoá tài khoản, bạn chắc phải ra đảo ở dài ngày. Chả có mấy cách hữu hiệu để lấy lại được tài khoản nhanh lúc này.

Facebook từng được ngườig dùng khen nức nở vì tính bảo mật cao, thông minh, dịch vụ khách hàng tốt thì lúc này đoan chắc Facebook đang có vấn đề lớn về bảo mật và dịch vụ khách hàng.

Nếu bạn dùng tính năng bảo mật 2 lớp, mà bạn log out lúc này, bạn sẽ mệt rồi: Dùng app Google Authenticator thì vẫn sinh mã như thường, lên Facebook check vẫn thấy nó ghi nhận app này, song dùng mã đó nhập vào Facebook thì nó báo sai, khỏi vào. Còn yêu cầu Facebook gửi lại SMS thì không còn thấy bất kỳ tin nhắn SMS nào tới nữa, dù có nhấp gãy ngón tay...

Ngày xưa, khủng long từng thống trị trái đất, nhưng rồi vì chúng quá to, bị thương ở chân mà mấy ngày sau đầu mới biết, chúng không thích nghi được, phản ứng chậm chạp, nên đã bị tuyệt diệt. Facebook ơi, đừng như khủng long, chết phí lắm ^ ^

Answer4 hZWYmZlhlGuZmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aZmJuSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Hanah (Hang) Huynh's picture

  ơ thế ko xài mạng Lotus ah? ^ ^

   hZWYmZlhlGuZmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpmZnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmZlhlGuZmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GWcZ2FneDh
  hZWYmZlhlGuZmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KZnJuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxbJdpalVvtrI.
 • Ngô Tường's picture
  Ngô Tường
  1571817951

  Ai cũng gào lên về chuyện Facebook bảo mật thông tin users kém và users của Facebook thì vẫn tăng đều haiz ...

   hZWYmZlhlGuZmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpmaload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmZlhlGuZmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GWcpaFneDh
  hZWYmZlhlGuZmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KZnZSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxbJdpZFVvtrI.
 • đó là con số bình thường mà các bác vì tôi nghĩ con số này sẽ còn tăng lên nhiều nhiều hơn nữa

   hZWYmZlhlGuZmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpyVmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmZlhlGuZmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GZbZqFneDh
  hZWYmZlhlGuZmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KcmJiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmptbJ5pZFVvtrI.
 • điều này quá bình thường đối vs mạng xh face book hiện nay

   hZWYmZlhlGuZmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpyanIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmZlhlGuZmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GZcpyFneDh
  hZWYmZlhlGuZmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KcnZqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmptbJ5pZFVvtrI.
hZWYmZlhlGuZmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...