Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm51plGqVlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Freelance Headhunter?

Answer5 hZWYm51plGqVlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uTmJyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Khuyến Lê Minh's picture
1377491278

Chào các anh chị là nhân sự và tuyển dụng,

Hiện tại mình đang làm headhunter ở mảng CNTT, nói là làm freelance cũng đúng mà cty cũng đúng (vì có đăng ký kinh doanh)

1. Mình muốn mở rộng thêm ít nhất 1 mảng nữa, anh chị có thể tư vấn giúp mình nhu cầu nhân sự ở những mảng khác được không? Vì ngoài IT ra thì mình rất mù mờ về nhân lực các ngành khác

2. Các anh chị nào làm chuyên về tuyển dụng và có thời gian rảnh, cho mình xin email liên lạc nha (gửi vào khuyen.le-minh @ jobseeker.vn). Để nếu mình có làm thêm 1 mảng mới, mình sẽ mời các anh chị hợp tác trên tinh thần đôi bên cùng có lợi

Cảm ơn

Khuyến

Answer5 hZWYm51plGqVlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uTmJyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Duy Pham's picture
  Duy Pham
  1377709733

   Nhân lực ngành HR, ngành bán lẻ cũng thú vị đấy bạn

   hZWYm51plGqVlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnJ2SmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYm51plGqVlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWeaapiFneDh
  hZWYm51plGqVlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZidlZaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmZoaJtoVm6xtg..
 • Free Cheats's picture
  Free Cheats
  1624532409

  We previously said that we encourage all freelance writing skills since we require more experienced and expert essay writers to help us fulfill our requirements. As a consequence, any writer searching for a side hustle may start writing and earning right immediately.

  But, why is it a good idea to work as an essayist in https://onlinefreelancejobs.net/become-a-writer-online/ ? Below are some of the most compelling reasons to work as a freelance academic writer.

  To begin, strike the elusive work-life balance that so many modern professionals desire. Second, figure out how to monetize your knowledge and use it to the benefit of others in academics.

  Third, only take on writing jobs that you are passionate about and that are appropriate for you.

   hZWYm51plGqVlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5yZm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYm51plGqVlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KZcZuFneDh
  hZWYm51plGqVlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OcnJmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpxaZdmZVVvtrI.
 • Kai Bazzi's picture
  Kai Bazzi
  1624935907

   · Freelance Headhunter/Recruitment Consultant · Self-EmployedLinh Dieu | Ho Chi Minh City, Vietnam | Freelance Headhunter/Recruitment Consultant at Self-Employed | I spend my time mostly on Facebook. | 500+ ...https://www.couponxoo.com/400-robux-gift-card-code  

   hZWYm51plGqVlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl52Rl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYm51plGqVlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KaaZeFneDh
  hZWYm51plGqVlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OdlJWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpxaJhoalVvtrI.
 • Jason Lourens's picture
  Jason Lourens
  1631466718

  The paper will be uploaded to your account at TakeMyExamOnline https://takemyexamonline.com/take-my-online-accounting-exam/ if you are taking a written accounting exam or test. As a result, you will have plenty time to examine it and verify it meets the original criteria. The reimbursement will be made immediately if the delays are our fault. In any case, your writer is more likely to seek for a deadline extension than to miss it, thus such a scenario is quite doubtful to occur.

   hZWYm51plGqVlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl52Zmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYm51plGqVlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KacZqFneDh
  hZWYm51plGqVlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OdnJiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpxbZltaFVvtrI.
 • Cameron james's picture
  Cameron james
  1646032088

  Some online platforms offer new opportunities and if you have skills you can post your recruiting jobs for free. You can click here to get direct access where you can offer your skills and in response, clients can approach you to hire for your services.

   hZWYm51plGqVlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVmJWWmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYm51plGqVlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2OSbpmFneDh
  hZWYm51plGqVlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5SVmZeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmtoa5ptZVVvtrI.
hZWYm51plGqVlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...