Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZxlkmuYl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Gắn kết nhân viên trong thời gian work form home

Answer hZWYmZxlkmuYl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXnJuViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Khanh Phan Bao's picture
1629970152

Sau 3 tháng xa cách đến mặt đồng nghiệp kế bên có thể quên, cùng nhau đưa ra 1 vài ý tưởng giúp gắn kết mọi người trong mùa dịch thì thế nào? 

Bên mình đã tạo ra 1 chuỗi trò chơi chỉ tốn 10-15p mỗi sáng giúp mọi người tương tác với nhau nhiều hơn. Mỗi ngày sẽ có 1 bạn khởi động ngày mới bằng 1 hoạt động do bạn lead, xoay vòng cho toàn thể mọi người ở tất cả các phòng ban. Bạn lead mỗi người sẽ có 1 mục tiêu mang đến niềm hạnh phúc cho những người tham gia. Một vài thứ bên mình đã làm hy vọng giúp ích cho mọi người. 

TRÒ CHƠI DÙNG KHI HỌP ONLINE: 

1. Nghe & đoán những âm thành phát ra từ trong văn phòng. 

2. Phóng to hình ảnh & đoán nó từ bức ảnh nào / ở đâu / ai trong ảnh? 

3. Nối từ: đồng nghiệp cùng nhau nối từ thành 1 câu có ý nghĩa. Hoặc mỗi người nói 2 từ có ý nghĩa, người sau nói những 2 từ nhưng có 1 từ của người trước đã nói. 

4. Trả lời nhanh: Game xoay quanh những hình ảnh gần gũi trong cty / kiến thức đơn giản trong cuộc sống nhưng không phải ai cũng biết. 

5. Phim ngắn 

Công ty bạn đã làm gì giúp đồng nghiệp gắn kết với nhau ngay cả trong những ngày xa cách của mùa dịch. Cùng chia sẻ với mọi người nhé!   

Answer hZWYmZxlkmuYl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXnJuViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmZxlkmuYl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...