Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJtgkW6UmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Có gì sai khi nhân viên coi sếp là đối tác và ngược lại?

Nguyen Hong Minh's pictureAnphabe Most Active Contributor

Tôi thường làm việc trên cơ sở ngang bằng nhau, nghĩa là tôi coi đồng nghiệp, sếp như là các đối tác của mình và hy vọng, mong muốn được hưởng sự ngược lại cũng như vậy. Rất công bằng với nhau trong mọi thứ!

Sự hợp tác như các đối tác theo tôi là rất quan trọng trong công việc. Nó không những giúp ích cho việc xử lý công việc mà còn tạo ra những cơ sở cho sự tôn trọng và gắn kết trong tổ chức/công ty. Tôi thường đứng trên lập trường là lợi ích và tầm nhìn giá trị của công việc để xử lý ngang bằng, và đối xử ngang bằng trong các quan hệ hợp tác giữa đồng nghiệp và sếp. Các đồng nghiệp và cả các sếp ở các phòng ban khác.

Việc làm đó của tôi là đúng hay là sai, là phù hợp với tình hình nhân sự hiện tại, văn hóa hiện tại trên xu hướng văn hóa, nhân sự, trình độ và thời điểm hiện tại của Việt Nam hoặc khu vực?

Rất vui nếu được trao đổi và chia sẻ sâu hơn về vấn đề này với tất cả mọi người.

  • Culture
  • 0 answer(s)
  • hZWXmJtgkW6UmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WYmZSViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
Lazy Load...