Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5pklW2UlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Giá in voucher hiện nay là bao nhiêu?

Answer hZWXn5pklW2UlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aalJuUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Trần Linh's picture
1574837677

Một voucher, phiếu quà tặng chất lượng phụ thuộc rất nhiều vào giá. Bởi giá in sẽ quyết định chất lượng giấy in và mực in, công nghệ in.

Giá in ấn phiếu quà tặng, voucher tại Promac phụ thuộc vào chất liệu giấy in, số lượng in và kích thước của thẻ. Thông thường giá sẽ giao động từ khoảng 300 đồng – 3.000 đồng/ thẻ. In càng nhiều, chi phí càng giảm, giá càng thấp.

Doanh nghiệp cần đầu tư đúng mực về giá in voucher để có mẫu voucher đẹp, nội dung, hình ảnh hấp dẫn cho mỗi chiến dịch của mình.

Answer hZWXn5pklW2UlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aalJuUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXn5pklW2UlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...