Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5pmkW2dlJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Giới thiệu bài thi tốt nghiệp thpt môn tiếng Anh 2019

Answer hZWXn5pmkW2dlJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aampiViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
le ngoc's picture
1578103343

Bữa mình có vòng vòng trên kho ứng dụng trên điện thoại để tìm thử đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2019 để làm coi được bao nhiêu thì tìm ra app Luyện thi Pro. App này quá trời đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia luôn (vì nó là app luyện thi toeic online mà). Làm xong không những biết đáp án mà còn biết vì sao chọn đáp án đó nữa chứ.

Nhờ mấy phần dịch này mà mình biết được nguyên nhân phải chọn A mà không chọn B. Cũng may vì nếu có mua sách về rồi thì lúc làm xong chỉ biết được câu này đáp án nào chứ cũng hoang mang không biết lý do vì sao.

Ví dụ: Replacing the old building with a new one was a ____ impossible task. --> Việc thay thế tòa nhà cũ bằng một tòa nhà mới là một việc gần như không thể. A. near --> gần (tính từ, trạng từ) B. nearby --> lân cận (tính từ, trạng từ) C. nearly --> gần như (trạng từ) D. nearing --> tiến đến gần (động từ dạng V_ing) Giải thích của câu này: Xét thấy trước từ cần điền có mạo từ "a" nên ta cần 1 danh từ sau mạo từ này. Tuy nhiên, sau từ cần điền đã có danh từ "task". Ta lại thấy sau chỗ trống và trước danh từ “task” có tính từ "impossible", vi vậy chỗ trống phải là trạng từ để bổ nghĩa cho tính từ. Xét 4 đáp án, có đến 3 trạng từ. Lúc này, ta dựa vào nghĩa và chọn "nearly".

Bài thi tiếng Anh THPT Quốc gia thì có gần 20 đề, còn đề luyện tập cho riêng từng phần của đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2019 thì mình thấy rất rất nhiều. Nếu bạn nào thích làm bài tập thì làm bài tập, còn bạn nào cần thi thử đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2019 xem làm đề thi thật có cảm giác như thế nào thì vào làm đề thi full test cũng okie. Ngoài ra, bạn có thể làm thêm đề thi rút gọn trên app Luyện thi Pro nữa nhé.

Bạn có thể học thử và luyện thử miễn phí 1 số đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2019 có trên ứng dụng Luyện thi PRO bằng cách tải về từ cửa hàng ứng dụng di động của điện thoại. Ngoài ra, app hỗ trợ học thêm từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh, hướng dẫn mẹo thi,... cho các bạn đầy đủ luôn nha. 

Answer hZWXn5pmkW2dlJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aampiViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXn5pmkW2dlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...