Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5pnl2mUlZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Giới thiệu WordPress Database Rollback trong BackupBuddy 5.0

Answer hZWXn5pnl2mUlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eRmpmZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Tùng Đặng's picture
1584934074

BackupBuddy 5.0 hiện bao gồm khả năng khôi phục cơ sở dữ liệu WordPress của bạn chỉ bằng vài cú nhấp chuột - tất cả từ bảng điều khiển WordPress . Tính năng mới này đưa khả năng khôi phục của BackupBuddy lên một tầm cao mới bằng cách làm cho nó nhanh hơn và dễ dàng hơn để khôi phục trang web của bạn về phiên bản cũ hơn nếu có sự cố.

Tại sao bạn sẽ yêu thích cơ sở dữ liệu WordPress

Khả năng nhấp vào bản sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu của bạn chỉ là một trình tiết kiệm thời gian khổng lồ. Tính năng khôi phục cơ sở dữ liệu mới của BackupBuddy nhanh hơn nhiều sau đó phải trải qua toàn bộ quá trình nhập / khôi phục. Toàn bộ quá trình được xử lý trực tiếp từ bảng điều khiển WordPress chỉ bằng một vài cú nhấp chuột, do đó bạn không cần phải thực hiện quá trình với các bước bổ sung.

Nếu không có tính năng khôi phục cơ sở dữ liệu của BackupBuddy, bạn phải liên hệ với máy chủ của mình để khôi phục cơ sở dữ liệu (và giả sử họ thậm chí có một bản sao của nó), vì vậy có khả năng tự làm điều đó là một lợi thế lớn.

Ví dụ về khi bạn có thể cần phục hồi cơ sở dữ liệu

Phục hồi cơ sở dữ liệu rất hữu ích khi bạn không cần khôi phục toàn bộ trang web của mình, nhưng chỉ cần đưa cơ sở dữ liệu của bạn trở lại phiên bản trước. Nếu bạn đang chạy hoặc quản lý một trang web WordPress, đôi khi bạn có thể thấy mình trong một trong những tình huống sau:

Bạn vô tình xóa vĩnh viễn một bài viết, trang hoặc bình luận

Một plugin đã chạy hoang dã và làm lộn xộn cơ sở dữ liệu của bạn

Bạn đã xóa một số dữ liệu quan trọng khỏi plugin (như dữ liệu biểu mẫu trong Gravity Forms hoặc thông tin khách hàng trong Exchange)

Giờ đây, với Cơ sở dữ liệu Rollback, bạn có thể chỉ cần khôi phục cơ sở dữ liệu của mình về phiên bản cũ hơn trước khi bạn cài đặt một plugin xấu hoặc xóa bất cứ thứ gì.

Hiểu cách WordPress sử dụng cơ sở dữ liệu

Để hiểu rõ hơn về lý do tại sao việc khôi phục cơ sở dữ liệu lại hữu ích, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi bao gồm một tổng quan nhanh về cách WordPress sử dụng cơ sở dữ liệu để sắp xếp dữ liệu trang web của bạn.

Các WordPress Codex giải thích nó như thế này:

Một cơ sở dữ liệu về thuật ngữ điện toán là phần mềm được sử dụng để quản lý thông tin theo kiểu có tổ chức. WordPress sử dụng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL để lưu trữ và truy xuất nội dung blog của bạn, chẳng hạn như bài đăng, nhận xét, v.v.

Vì vậy, để tóm tắt lại, WordPress sử dụng cơ sở dữ liệu để lưu trữ trang web của bạn:

Bài viết

Trang

Bình luận

Thể loại

Thẻ

Người dùng

Trường tùy chỉnh

Các tùy chọn trang web và khác như URL trang web, v.v.

Quay lại cơ sở dữ liệu trang web của bạn chỉ trong vài cú nhấp chuột
1. Để bắt đầu với việc khôi phục cơ sở dữ liệu trong BackupBuddy, bạn sẽ chỉ cần có một cơ sở dữ liệu hoặc hoàn thành sao lưu được lưu trữ cục bộ .
Nếu bạn sử dụng các điểm đến từ xa để lưu trữ các bản sao lưu của mình (mà chúng tôi khuyên dùng), đừng lo lắng - bạn có thể nhận các bản sao lưu tải xuống từ các điểm đến từ xa và gửi chúng vào thư mục lưu trữ cục bộ của bạn.

Để tải xuống bản sao lưu từ đích đến từ xa của bạn và gửi đến thư mục địa phương của bạn, hãy truy cập  Trang đích từ xa từ trong menu BackupBuddy trong bảng điều khiển WordPress của bạn. Nhấp vào liên kết Danh sách tệp cho tất cả các trang web.

list-files-for-all-site

Khi bạn thấy danh sách các tệp của mình, hãy di chuột qua bất kỳ tệp nào và nhấp vào Sao chép vào Địa phương .

sao chép vào địa phương

Quay trở lại Trang sao lưu để xem danh sách các tệp sao lưu được lưu trữ cục bộ của bạn. Bây giờ bạn sẽ thấy các tập tin sao lưu được liệt kê

Xem thêm: Tạo web khách sạn

2. Điều hướng đến Trang  Khôi phục / Di chuyển từ menu BackupBuddy. Di chuột qua tệp chứa cơ sở dữ liệu bạn muốn khôi phục và nhấp vào liên kết Cơ sở dữ liệu cuộn lại .

wordpress-cơ sở dữ liệu-khôi phục

3. Trên màn hình tiếp theo, bạn sẽ thấy Trang Rollback cơ sở dữ liệu . Từ đây, hãy xác minh các chi tiết sao lưu bên dưới để đảm bảo đây là bản sao lưu chính xác để quay lại và nhấp vào nút Begin Rollback.


wordpress-cơ sở dữ liệu-khôi phục-plugin

Lưu ý: Nhấp vào nút Tùy chọn nâng cao nếu bạn cần tùy chỉnh xem liệu rollback sẽ tự động tiến hay tắt tính năng tương thích MySQL với giới hạn thời gian chunk.

4. BackupBuddy sẽ hoạt động để khôi phục lại cơ sở dữ liệu. Nhấn Bước tiếp theo .

WordPress-cơ sở dữ liệu-rollback sao chép

5. Trên màn hình cuối cùng, bạn có thể kiểm tra trang web của mình trước khi chấp nhận khôi phục. Nếu khôi phục lỗi không thành công vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể hoàn tác các thay đổi bằng liên kết ở đầu màn hình. Nhấp vào Chấp nhận Rollback - Mọi thứ có vẻ tốt để hoàn thiện rollback.

xác nhận-wordpress-cơ sở dữ liệu-rollback

6. Thế thôi! BackupBuddy sẽ tải một màn hình cuối cùng để xác nhận việc khôi phục hoàn tất.

wordpress-cơ sở dữ liệu-khôi phục-hoàn thành

Answer hZWXn5pnl2mUlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eRmpmZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXn5pnl2mUlZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...