Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJhimW2VmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Go Big or Go Home - Làm tất cả hay không làm gì cả

Answer1 hZWYmJhimGuXnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eVmZaXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Go Big or Go Home - Làm tất cả hay không làm gì cả? Đâu là lựa chọn của bạn? 

“Nếu làm việc với thế hệ Millennials và Gen Z tại Yeah1, bạn sẽ thấy một tinh thần khởi nghiệp của những người trẻ DÁM NGHĨ – DÁM LÀM. Khi cả thế giới ngủ thì Yeah1 thức, văn phòng của Yeah1 thường xuyên sáng đèn bất kể đêm, ngày hay cả cuối tuần."

Chia sẻ tại Hội nghị Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2020 trong phiên trình bày Anpha Talk về chủ đề: Go Big or Go Home - Làm tất cả hay không làm gì cả, diễn giả: Nguyễn Đặng Quỳnh Anh – Phó Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Yeah1 kiêm Tổng giám đốc điều hành Giga1 còn cho biết thêm:

🌟 “Làm tất cả hay không làm gì hết” vốn đã là DNA của những chiến binh Yeah1, đặc biệt sau những thay đổi của thị trường về tầm nhìn của những công ty truyền thông.

🌟 Văn hoá làm việc và cách vận hành của Yeah1 dựa trên triết lý “Everyone is a leader – Bạn cần trở thành leader trong chính công việc của mình”. Cấp bậc không quan trọng bằng kết quả mà nhân viên có thể đóng góp.

Đây cũng là bí quyết giúp công ty xây dựng môi trường làm việc tràn đầy tinh thần khởi nghiệp và tạo nên những bước chuyển mình mạnh mẽ trong thời gian qua.

Answer1 hZWYmJhimGuXnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eVmZaXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmJhimW2VmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...