Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmpRikW2YnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Good Bosses!

Answer1 hZWXmpRikW2YnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WZlZaXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Ha Ngo Xuan's pictureAnphabe Most Active Contributor
1512528964

Sếp: Cậu đã muộn rồi!
Nhân viên: Mới chỉ 8:20 thôi mà. Em đã chở bạn gái đến trường, sau đó bị kẹt xe.
Sếp: Văn phòng bắt đầu lúc 8h - cậu ở đây hay có thể nghỉ.
Nhân viên: Được thôi, rồi Anh cũng phải chở con gái đến trường mỗi sáng đấy.

Rất nhiều ông chủ (boss) KHÔNG BAO GIỜ phàn nàn khi bạn rời công ty muộn, nhưng họ lấy làm khó chịu khi bạn đi làm muộn từng phút.

Hành vi đó là một phần của cùng một điều gọi là quản lý vi mô - kiểm soát quá mức dựa trên sự không an toàn và mong muốn kiểm soát người khác.

Hãy linh hoạt, tin tưởng, trao quyền.
Nhân viên của bạn sẽ vui vẻ và hiệu quả lúc đó bạn cũng sẽ Happy.


Answer1 hZWXmpRikW2YnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WZlZaXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Phạm Hồng Nhu's picture

  Mình nghĩ 99,99% các công ty và các quản lý đều đúng với câu:

  "Rất nhiều ông chủ (boss) KHÔNG BAO GIỜ phàn nàn khi bạn rời công ty muộn, nhưng họ lấy làm khó chịu khi bạn đi làm muộn từng phút."

  Mình chỉ là nhân viên thôi và vấn đề ở bài này đưa ra mình từ khi đi làm đã coi đó là điều bắt buộc rồi.

  Vấn đề ở đây là giả sử mình là quản lý thì mình cũng không thể để chuyện đi muộn xảy ra được. Nhân viên ở lại làm muộn thì 99,99% là để giải quyết công việc chứ ở lại để chơi thì chắc không có đâu. Vậy làm thế nào để đánh giá đúng, thưởng phạt phân minh và không để chuyện làm muộn xảy ra (ở đây có thể coi là nâng cao năng suất lao động) để giải quyết công việc chỉ trong giờ làm thôi ?

  Vấn đề này chắc là các quản lý phải trao đổi kinh nghiệm với nhau thôi chứ mình cũng chưa đưa ra được giải pháp gì mà cũng chỉ lắng nghe thôi. :D

   hZWXmpRikW2YnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpmXm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXmpRikW2YnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmWb5uFneDh
  hZWXmpRikW2YnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqZmpmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmxwaJhpVm6xtg..
Lazy Load...