Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl5dkmmqWlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Ha Ngo Xuan's pictureAnphabe Most Active Contributor
Ha Ngo Xuan

Good Bosses!

Sếp: Cậu đã muộn rồi!
Nhân viên: Mới chỉ 8:20 thôi mà. Em đã chở bạn gái đến trường, sau đó bị kẹt xe.
Sếp: Văn phòng bắt đầu lúc 8h - cậu ở đây hay có thể nghỉ.
Nhân viên: Được thôi, rồi Anh cũng phải chở con gái đến trường mỗi sáng đấy.

Rất nhiều ông chủ (boss) KHÔNG BAO GIỜ phàn nàn khi bạn rời công ty muộn, nhưng họ lấy làm khó chịu khi bạn đi làm muộn từng phút.

Hành vi đó là một phần của cùng một điều gọi là quản lý vi mô - kiểm soát quá mức dựa trên sự không an toàn và mong muốn kiểm soát người khác.

Hãy linh hoạt, tin tưởng, trao quyền.
Nhân viên của bạn sẽ vui vẻ và hiệu quả lúc đó bạn cũng sẽ Happy.


1512528964
  • Leadership
  • 0 answer(s)
  • hZWXl5dkmXCdk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WZlZaXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
Lazy Load...