Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpRnmHGVmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

GÓP VỐN LÀM CỔ ĐÔNG HỢP TÁC SẢN XUẤT GIA CÔNG CƠ KHÍ

Answer hZWYlpRnmHGVmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aSmpWaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Việt Anh Lê's picture
1534225378

Xin chào các anh/chị,

Em có câu hỏi xin nhờ các anh/chị tư vấn dùm.

Hiện tại bạn em đang rủ góp vốn làm cổ đông để mở rộng sản xuất xưởng gia công cơ khí chính xác, góp tầm 500tr. Hiện tại xưởng đang hoàn thiện để đi vào hoạt động(trước đó là xưởng cũ đang hoạt động). Về ngành này thì em cũng có nhiều kinh nghiệm cũng đang có ý định làm riêng, ngặt nỗi chưa có quan hệ nhiều nên chưa kiếm được đơn hàng.

Về phần bạn em đã có máy móc, thiết bị, nguồn hàng từ các khu công nghiệp(Xin nói thêm công ty dạng là công ty phụ trợ về gia công cơ khí, nhận hàng từ các công ty lớn trong các khu công nghiệp về gia công).

Mục đích của em cũng muốn tham gia để va chạm, học hỏi kinh nghiệm và tạo thêm các mối quan hệ.

Các anh chị cho em hỏi các công ty cơ khí thì định giá tài sản như thế nào? Trong thực tế triển khai hay vướng khó khăn gì khi góp vốn chung. Có anh chị nào làm bên mảng kỹ thuật, cơ khí có thể cho em lời khuyên không ạ.

Thanks All,

Answer hZWYlpRnmHGVmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aSmpWaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYlpRnmHGVmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...