Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpRnmGuXlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Góp vốn vào 1 công ty đang hoạt động!

Answer hZWYlpRnmGuXlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aTnJ2SiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Thuy Vo's picture
1541764780

Xin chào cả nhà

Mình đang phân vân về việc  góp vốn vào 1 công ty đang kinh doanh. Bên phía công ty đưa ra ý định là bán lại cổ phần(share) với giá là $3.95 1 share. Cho mình hỏi mình có thể mua bao nhiêu % share cung đuoic hay sao? Và nếu sau này cty cho thêm 1 người khác mua share nửa thì sẽ tính như thế nào? 

P/s. Hiện tại cty có 2 cô đông. Mỗi người giữ 40% 

Lần đầu tiên muôn kinh doanh kiểu hình thức công ty thế này. Mong đuọc sự giúp dỡ của cả nhà. Mình cám ơn mọi người. 

Thân

Answer hZWYlpRnmGuXlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aTnJ2SiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYlpRnmGuXlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...