Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpRnmGyWmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Happy Friday, Happy Workplace day❤️

Answer hZWYlpRnmGyWmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eTlZ2aiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Phụng Nguyễn's picture
1592561259

Happy Friday, Happy Workplace day❤️
Tự hào là đối tác độc quyền của WORKPLACE tại Việt Nam, Anphabe tin rằng với tính năng kết nối vượt trội, vừa giúp tiết kiệm chi phí, vừa nâng cao hiệu suất công việc, vừa tăng cường truyền thông tương tác 2 chiều trong tổ chức, WORKPLACE sẽ là công cụ tuyệt vời mà người làm Nhân sự và các quản lý cần quan tâm đầu tư cho doanh nghiệp mình, đặc biệt là trong xu hướng chuyển đổi số hiện nay.
📌Quý doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ để được tư vấn trực tiếp: Ms. Trần Thị Kim Anh - Gmail: Anh.tran@anphabe.com

#Anphabe #WorkplacePartner
Answer hZWYlpRnmGyWmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eTlZ2aiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYlpRnmGyWmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...