Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJRolWybm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

HÃY RỜI VĂN PHÒNG ĐÚNG GIỜ?

Answer42 hZWXnJRolWmYm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qSlJaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Vi Le's picture
1364292966

 - Làm việc là một quá trình không có hồi kết. Và bạn sẽ không thể giải quyết hết mọi việc.

- Khách hàng không quan trọng bằng gia đình. Nên yêu gia đình hơn.

- Nếu bạn vấp ngã trong cuộc sống, Khách hàng và Sếp của bạn không phải là người sẵn sàng giúp đỡ bạn, mà là Gia đình và Bạn Bè của bạn.

- Sống chẳng phải chỉ để đi làm, về nhà và ngủ. Còn nhiều thứ thú vị khác nữa. Bạn cần phải giao tiếp, tập thể dục và thư giãn. Đừng làm cuộc sống của bạn vô nghĩa.

- Người mà ở văn phòng đến tối mịt mới về không phải là người siêng làm. Đó là người không biết sắp xếp và xử lý công việc trong thời gian đã quy định. Ngoài ra, đó còn là người không có cuộc sống riêng và không có quan hệ xã hội rộng.

- Bạn không phải được đào tạo để trở thành cái máy.

>> RỜI VĂN PHÒNG ĐÚNG GIỜ:

 • Năng suất cao hơn
 • Đời sống xã hội tốt hơn
 • Quan hệ gia đình tốt hơn

>> RỜI VĂN PHÒNG TRỄ:

 • Năng suất thấp hơn
 • Không có đời sống xã hội
 • Không có đời sống cá nhân

Các anh chị có đồng ý với quan điểm trên. Mời các anh chị chia sẻ quan diểm và suy nghĩ cá nhân cho vấn đề này nhé!

Answer42 hZWXnJRolWmYm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qSlJaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Tho Anh Bui's picture
  Tho Anh Bui
  1508318650

  Chỉ có người không có tham vọng mới rời văn phòng đúng giờ

   hZWXnJRolWybm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpiaload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJRolWybm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmVcpaFneDh
  hZWXnJRolWybm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqYnZSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZxa51talVvtrI.
 • Bạn yêu công việc chứ đừng yêu công ty, công ty không cưu mang và giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn hay thất bại. Đó là chưa kể những người ở lại tối mịt là những người không biết sắp xếp thời gian và quản lý công việc của mình.

   hZWXnJRolWybm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpiam4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJRolWybm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmVcpuFneDh
  hZWXnJRolWybm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqYnZmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZqaJtmaFVvtrI.
 • Nguyen Hong Minh's pictureAnphabe Most Active Contributor

  ...tôi thì luôn tách biệt gia đình và khách hàng. Nếu chúng ta so sánh với nhau để đong đo đếm thì không công bằng. Ví dụ khi ở công ty thì khách hàng No1, nhưng nếu áp điều đó ở nhà thì không còn phù hợp nữa, đơn giản lúc í khách hàng cùng thừa hiểu, còn nếu khách hàng không hiểu thì đó là khách hàng ''khó chơi'' mất rồi. Và với khách hàng ''khó chơi'' thì phải có cách thức riêng để áp dụng.

  ...rời văn phòng đúng giờ hay không đúng giờ mà không để ý tới hiệu quả công việc thì cũng khó bàn xét được. Theo thống kê thì tại công ty tôi ra về đúng giờ toàn chiếm con số phần trăm lớn nhưng điều đó không khẳng định là công ty tôi sẽ ổn định và phát triển trong tương lai. Đúng giờ đó là một quy định và tạo lập ra một văn hóa nào đó về hành vi mà thôi.

   hZWXnJRolWybm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpianIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJRolWybm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmVcpyFneDh
  hZWXnJRolWybm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqYnZqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhsaJdmVm6xtg..
 • Tan Lam's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Tan Lam
  1508989622

  Liệu rằng cái giờ quy định kia có đúng hay hợp lý chưa? Nếu nó không khoa học thì có rời đúng cũng chẳng có giá trị hay ý nghĩa gì.

  Và cách nghĩ rời đúng giờ thường là tâm lý chung của những người mới đi làm, nhân viên cấp dưới, chưa đam mê công việc/nghề nghiệp. Lắm khi họ rời nơi làm việc như một cái máy còn ra khỏi cửa thì cũng chưa định làm gì. 

  Quan điểm trên tùy vào mỗi người, mỗi hoàn cảnh, ở mỗi giai đoạn khác nhau của cuộc đời nhằm cân bằng được những nhu cầu (công việc, giải trí, học tập, chăm sóc gia đình, hoạt động xã hội ...) cho cuộc sống được như ý mình.

  Ý kiến mang tính cá nhân.

   hZWXnJRolWybm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpmRmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJRolWybm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmWaZqFneDh
  hZWXnJRolWybm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqZlJiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhwbZpmVm6xtg..
 • nhi lam's picture
  nhi lam
  1511168935

  Rời văn phòng đúng giờ là cách tốt cho tất cả nhân viên

   hZWXnJRolWybm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpmUnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJRolWybm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmWbJyFneDh
  hZWXnJRolWybm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqZl5qIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlua51ubVVvtrI.
 • Do Thanh's picture
  Do Thanh
  1556855237

  Mình đồng tình với bạn, sau khi làm việc gần 4 năm tại công ty cũ, trong thời gian đó mình đã cống hiến hết mình với công ty, khách hàng, hỗ trợ khách hàng về mọi thứ, ngay cả giúp đỡ khách, chở khác từ hàng xanh ra sân bay tân sơn nhất sau giờ làm việc cũng chắng buồn. Vậy mà lúc mình mang thai 8m, và cũng có 1 đồng nghiệp chung team mang thai sau mình 3m, team mình có 3 người, thế là nghỉ thai sản cùng lúc 2 người thì phải tuyển thêm 1 người mới có thể làm thời vụ, nhưng sếp mình bắt lỗi mình làm sai vụ việc hồi năm ngoái để ép mình nghỉ đồng thời tuyển người mới với mức lương thấp hơn. Vô tình vậy đó, lúc đó chỉ có gđ bạn bè mình an ủi, còn đồng nghiệp khách hàng chả hề hỏi han. Cuộc sống là vậy đó, nên mình thấy đi làm về đúng giờ giành thời gian cho gia đình là điều quan trọng và ý nghĩa nhất.

   hZWXnJRolWybm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZ2Vload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJRolWybm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CabZaFneDh
  hZWXnJRolWybm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GdmJSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmprb5lpaVVvtrI.
 • tuấn vi đình's picture

  Mình làm sale FPT Vĩnh Phúc 3 năm mình nhận thấy ko phải cái gì sớm cũng tốt nhứng đúng giờ là khách hàng rất thích

   hZWXnJRolWybm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpSSload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJRolWybm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GRapaFneDh
  hZWXnJRolWybm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KUlZSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmprb5hrZFVvtrI.

Pages

hZWXnJRolWybm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...