Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZhhlmqVmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Headhunter public đoạn chat của bạn với mục đích xấu, Bạn làm gì?

Answer16 hZWXnZhhlXGblpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXmJebiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Chia sẻ của một ứng viên cấp khá cao, phản ánh đạo đức nghề nghiệp nghề Headhunter, bạn thấy sao?

"Khi ứng viên nhắn tin cancel phỏng vấn hay gì gì thì đó là cuộc hội thoại cá nhân giữa người tuyển dụng và ứng viên chứ không phải public. Bạn có muốn public cho bàn dân thiên hạ xem thì cũng nên hỏi ý của người đã nhắn tin cho bạn. Đó là phép lịch sự tối thiểu... Thiệt sự, nhiều khi mình chán với mấy bạn được gọi là headhunter mà chuyên đi phơi bày mấy cuộc hội thoại hủy phỏng vấn của ứng viên. Như mình đã từng nói, nghề nào cũng có rủi ro. Headhunter như làm sales thôi. Nên giao dịch đó bị huỷ hay không thành công thì cũng là rủi ro. Rủi ro là không ai muốn và đừng lấy điều đó để đi phơi bày hay chê bai ứng viên. Cứ thử tưởng tượng ứng viên thấy cuộc hội thoại của mình bị phơi bày sẽ nghĩ gì. Nghề headhunter là làm việc với con người nên việc tôn trọng cảm xúc của người khác cũng là một điểm vô cùng quan trọng của nghề này. Chỉ mong các headhunter Việt Nam mình nên chuyên nghiệp hơn để những người có thể là ứng viên của bạn sẽ cảm thấy an tâm khi làm việc với bạn Nhân 1 ngày lại đọc được trên linkedin bài viết của 1 bạn headhunter"


Answer16 hZWXnZhhlXGblpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXmJebiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Tan Lam's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Tan Lam
  1573013181

  Đọc nội dung và cmnt thì cá nhân thấy đa phần chúng ta chưa sòng phẳng.

  Mọi người khi lựa chọn nghề, vị trí của mình ở đâu trong nghề đó thì sẽ có những quyền lợi và khó khăn/thuận lợi kèm theo ra sao.

  Đa phần cứ nhìn vào sự quảng cáo, truyền nghề ... là có những ưu thế, thuận lợi và quyền lợi này nọ ... chứ hiếm khi nào nói về những khó khăn, rủi ro ... để khi lựa chọn phải xác định những điều kiện cần và đủ để đáp ứng và vượt qua được những điểm - trong nghề đó.

  Chính vì cứ nhìn/nghe về cái được mà khi có những sự sòng phẳng cần thiết, cơ bản nhất thì chúng ta lại nghĩ/cho là điểm -, là tệ hại ...

  Nếu ở tổ chức đó có đầy đủ những quy định về việc thu thập, sử dụng thông tin rõ ràng, chặt chẽ thì hẳn sẽ không có chuyện đưa những vấn đề như đề bài nêu. Bởi khi đó người gây ra sẽ lãnh hậu quả mà những đoạn trước đã nêu là những khó khăn, rủi ro ... trong nghề/vị trí mình đảm nhận.

  Có ai thừa nhận mình kêu ca như vậy nhưng trước đó đã từng làm những điều tương tự như vậy chưa?

  Rõ là cả 2 phía đều chưa sòng phẳng. Bởi những người sòng phẳng thì không có chuyện hoặc không khi nào nêu vấn đề trên (đưa đọan chat).

  Và như vậy cũng có thể hình dung họ (người đưa chat) chưa/không hiểu về những ràng buộc mà ở một mức độ nào đó pháp luật đã có lằn ranh mà họ có thể vướng phải.

  Một thực tế là nhiều UV, nhiều HH cũng chỉ là quen việc chứ thực sự đến mức, đến tầm của vị trí, công việc khi pv.

  Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Mình chưa hoàn thiện thì liệu đòi hỏi người khác chuyên nghiệp với mình thì có sòng phẳng?  


   hZWXnZhhlmqVmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpqRnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZhhlmqVmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GXaZ2FneDh
  hZWXnZhhlmqVmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KalJuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhwbZpmVm6xtg..
 • Cảm ơn anh đã chia sẽ thông tin. 

  Em nghĩ việc nào cũng có 2 mặt của vấn đề, quan trọng là cách hàng xử của 2 bên.

  Quy luật là biết tôn trọng nhau và cùng nhau giải quyết vấn đề.

  Em không  đồng ý ý kiến Headhunter là sales, em đã theo đuổi nghề 5 năm, chưa bao giờ em nghĩ mình là 1 nhân viên sales cả. em nghĩ mình là 1 HR contsultant, hỗ trợ doanh nghiệp và hỗ trợ ứng viên tìm ra tiếng nói chung cho cả 2 bên.

  Quy tắt của em là cho trước nhận sau, và gieo gì gặt nấy. hôm nay có gieo trồng cây tốt, thì một mai em sẽ gặp trái tốt.

  Em thấy rất nhiều ứng viên xem headhunter là sales, em nghĩ các anh chị nên xem xét lại nhận định này, không phải ai làm headhunter cũng chỉ là vì tiền anh ah.

  Đây là ý kiến cá nhân của em nhé, chúc anh luôn vui và thành công nhé.

   hZWXnZhhlmqVmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpqSload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZhhlmqVmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GXapaFneDh
  hZWXnZhhlmqVmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KalZSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm5vb55nVm6xtg..

Pages

hZWXnZhhlmqVmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...