Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpRmlG2VlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Hiến kế tổ chức Trung thu mùa Covid như thế nào?

Answer2 hZWYlpRmlG2VlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eUmZSWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Lê Khải's picture
1598860006

Chào các anh chị, sắp đến Tết Trung Thu rồi, các anh chị HR nhà mình đã chuẩn bị gì chưa? Mọi năm, có nhiều kinh phí thì tổ chức kiểu gì cũng được, nhưng năm nay hơi đặc biệt chúng ta sẽ làm thế nào để vừa tiết kiệm chi phí mà vừa gắn kết nhân viên hiệu quả?

Công ty tôi, từ đầu tháng 6 đã nhận được thông báo phải cắt hết các khoản chi cho chương trình "ăn chơi nhảy múa" không tạo ra doanh thu. Nhưng phòng Nhân sự vẫn kiên quyết muốn làm gì đó cho anh em nhân viên khối văn phòng và nhà máy nên đã đấu tranh để có được cục budget nho nhỏ (nhỏ gấp 3 lần mọi năm nha). Nhưng bây giờ sẽ lấy công làm lời, tự lên ý tưởng, tự OT mỗi tối để chuẩn bị quà cáp, đồ trang trí, đạo cụ các kiểu. Hạn chế các khâu quà cáp hiện cáp, thay vào đó là những chương trình văn nghệ đặc sắc hơn rất nhiều để mọi người cùng vui chơi với nhau hi vọng khích lệ tinh thần mọi người cùng phấn đấu 3 tháng cuối năm.

Rồi bây giờ mời mọi người cùng chia sẻ ý tưởng của mình nhaaa...

Answer2 hZWYlpRmlG2VlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eUmZSWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Quốc Huy's picture
  Quốc Huy
  1598860475

  Công ty mình năm bị cắt rồi, team nào muốn thì tự bỏ tiền túi chơi với nhau thôi

   hZWYlpRmlG2VlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5aTm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpRmlG2VlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KTa5uFneDh
  hZWYlpRmlG2VlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OWlpmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm1wapZrVm6xtg..
 • Mỹ Ngọc's picture
  Mỹ Ngọc
  1599624133

  Công ty mình thì chia thành các team, mỗi team lên 1 tiết mục trình bày giao lưu trong ngày Trung Thu thôi. 

  Bên mình còn để hộp thư "Thay lời muốn nói" để gửi lời cám ơn đến 1 ai đó trog công ty. Sáng sáng ai gửi lời cám ơn thì Team phụ trách hoạt động trong tháng tự đọc cho mọi người cùng nghe. Mỗi lần nghe là có thêm 1 nguồn năng lượng mới trong người vì có khi những hành động nhỏ nhất của bạn cũng được 1 ai đó thấy và gửi lời cám ơn.  🤪🤪

   hZWYlpRmlG2VlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5aVlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpRmlG2VlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KTbZSFneDh
  hZWYlpRmlG2VlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OWmJKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmptb59rbVVvtrI.
hZWYlpRmlG2VlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...