Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZplkWqbnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Hỏi Thăm Anphabe Bị Lỗi hệ thống

Answer2 hZWXnZplkWqbnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWm5qaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

 Chào anh Chị trong Anphabe, 

Không biết có ai phát hiện ra Anphabe bị lỗi hệ thống, sau khi chúng ta kết nối với nhau, danh sách bạn bè trong list đã kết nối trước đó bây giờ thì lại như là chưa từng kết nối với nhau.

Và không biết khi mình gửi kết nối, anh/chị có nhận được tin nhấn hay nhận email gửi về không ah.Answer2 hZWXnZplkWqbnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWm5qaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Huong Ha's picture
  Huong Ha
  1560738718

  Cám ơn chị Sang đã thông báo. E sẽ kiểm tra và báo Tech Team. 

  Thanks,
  Huong

   hZWXnZplkWqbnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpSYlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZplkWqbnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GRcJSFneDh
  hZWXnZplkWqbnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KUm5KIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhuaZhtVm6xtg..
 • Mary Pham's picture
  Mary Pham
  1561954585

  Chào chị Sang,

  Em là Mỹ Hương - Customer Service của Anphabe. Sau khi nhận được thông báo của chị Tech team bên em đã kiếm tra và chỉnh sửa lỗi kết nối.

  Giờ đây các thành viên đã kết nối với nhau, khi vào trang cá nhân của thành viên đó sẽ hiển thị "Send message"

  Còn các thành viên của kết nối với nhau sẽ hiển thị "Connet"

  Khi mình muốn kết nối với 1 thành viên sau khi gửi thông báo kết nối, thành viên đó sẽ nhận được một thông báo kết nối đến email.

  Cám ơn chị đã gửi thông báo đến anphabe. Hy vọng chị sẽ tiếp tục góp ý để website anphabe.com ngày càng phát triển hơn nữa.

  Chúc chị một ngày làm việc vui vẻ!

  Thanks,
  Mỹ Hương

   hZWXnZplkWqbnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpaRnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZplkWqbnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GTaZyFneDh
  hZWXnZplkWqbnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KWlJqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpqcJ5maFVvtrI.
hZWXnZplkWqbnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...