Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5pok2yamJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Hỏi về kinh nghiệm của một Asisstant

Answer hZWXn5pok2yamJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aanJWZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Bắc Việt's picture
1579499105

Chào mọi người.

Em là newbie trong lĩnh vực kinh doanh, trước đây em là quản lí cửa hàng cafe và mĩ phẩm. Hiện tại em được mời về vị trí Trợ lý giám đốc cho một công ty Hàn Quốc. Em đã làm việc được 3 tháng, phụ trách sắp xếp công việc cho sếp, lịch trình và những công việc không cần sếp đụng đến, và kiêm luôn Marketing (em có một chút kinh nghiệm từ những công việc trước đó.

Góc nhìn của em trong thương trường thật sự rất nhỏ, em ko thể hiểu hết được những vấn đề mà một công ty sẽ gặp phải. Đã vài lần nói chuyện, thảo luận với sếp về cách làm việc và ý kiến chung nhưng hiện tại em và sếp vẫn còn rất "không thể hiểu nổi nhau". 

Em mong nhận được những kinh nghiệm làm việc hiệu quả của một Trợ lý. Vì nó quá bao quát nên em cũng không biết bắt đầu học từ đâu để có thể hiểu hết. Hay anh/chị có thể giới thiệu một quyển sách giúp em được không ạ!? 


Answer hZWXn5pok2yamJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aanJWZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXn5pok2yamJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...