Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpRolm2amJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Họp nhiều quá lấy đâu thời gian làm việc???

Answer2 hZWYlpRolm2amJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eTnJiViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Tran Nguyen's picture
1595308291

Công ty tôi đang bị cái vấn đề này đó bà con ơi. Hậu Covid, công ty tôi lôi nhau vào họp liên tục, hết session này đến session khác, mà cái nào cũng quan trọng. Ngày nào bước ra từ phòng họp toàn thân cũng rã rời, não đóng băng và cũng hết giờ làm việc. Một tuần nay công việc của tôi cứ dồn ứ, tối về phải cày đêm cho xong việc. Như vậy thì không hề hiệu quả một chút nào. Làm sao để cân bằng việc này đây các anh chị? 

Answer2 hZWYlpRolm2amJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eTnJiViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Thuc Anh Nguyen's picture
  Thuc Anh Nguyen
  1596382017

  Đồng cảm sâu sắc.

   hZWYlpRolm2amJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5WWlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpRolm2amJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KSbpWFneDh
  hZWYlpRolm2amJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OVmZOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaplyhmZwb4hwsbA.
 • Trung Phan's picture
  Trung Phan
  1596420653

  Chưa có bao giờ mà họp nhiều như cái năm nay, nhưng chúng ta phải hiểu bây giờ không thể có gì là chắc chắn và dài hạn cả, kế hoạch có thể phải thay đổi để ứng biến với tình hình. Việc lôi nhau vô họp chắc chẳng sếp nào muốn nhưng vì các sếp muốn nhân viên của mình aware được cái gì đang xảy ra bên trong và bên ngoài rồi cùng nhau lên phương án, nhiều khi lên kế hoạch cho đã tuần sau xem lại nó đã không còn hiệu quả nữa rồi lại đổi. Vậy đó! Nên thay vì kêu ca mình hay cố gắng suy nghĩ làm sao để các cuộc họp kiểu này được hiệu quả hơn và tiết kiệm thời gian hơn.

   hZWYlpRolm2amJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5WWload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpRolm2amJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KSbpaFneDh
  hZWYlpRolm2amJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OVmZSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaplyhm1qcYhwsbA.
hZWYlpRolm2amJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...