Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZhokWuVl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Họp online kiểu…

Answer hZWYmZhokWuVl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXl5iZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Ho Nhu's picture
1623743675

 Làm việc tại nhà vì dịch, mỗi ngày tôi có một cuộc họp, mỗi tuần có ít nhất 5 cuộc họp. Và… không có cuộc họp nào cho tôi bình yên! 

Ảnh minh họa

Ngày 1:

Họp online, sếp yêu cầu cả team bật mic để sếp "không cô đơn"! Sau đó cả team chỉ nghe nhịp thở mạnh mẽ của gần 50 người...

#online #meeting #thở


Ngày 2:


Vừa bật mic trả lời sếp, mẹ tôi từ dưới tầng gọi: “Lê xác xuống nhà ăn cơm, bắt ai đợi nữa hả”... 

Tôi ổn!

#online #meeting #ăn

 

Ngày 3:

Tôi: Họp chắc không cần bật camera nên khỏi trang điểm

Sếp: Bật camera lên nói chuyện

Mọi người: Có gì trên mũi kìa, đồ ăn dính kìa!

#online #meeting #mụn

 

Ngày 4:

Đang họp sếp “biến hình” thành củ khoai tây và không thể thoát ra được?!

#online #meeting #biến hình

 

Ngày 5: Mạng nhà tôi bắt đầu lag… sếp bắt đầu nói như rap battle

#online #meeting #rapper

>>>Bạn còn tình huống dở khóc dở cười gì khi họp online? Chia sẻ bên dưới comment nhé! 

Answer hZWYmZhokWuVl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXl5iZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmZhokWuVl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...