Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5pmkWyamZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

[for HR] Đầu tư cho đào tạo như thế nào là hợp lý?

Answer1 hZWXn5pmkWyamZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXl5aXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Huong Ha's picture
1563534563

Mức độ đầu tư cho đào tạo nội bộđào tạo bên ngoài thế nào là hợp lý?

A.  Ưu tiên nội bộ
B.  Ưu tiên bên ngoài
C.  Cân bằng cả hai

Xem thêm:

Answer1 hZWXn5pmkWyamZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXl5aXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Huong Ha's picture
  Huong Ha
  1564043499

  CHỌN A - Ưu tiên nội bộ

  Đầu tư nội bộ có 1 số điểm lợi. Tuy nhiên, đầu tư nội bộ chưa chắc tiết kiệm chi phí hơn đầu tư bên ngoài, ví dụ như khi đào tạo các kỹ năng lãnh đạo - mối quan tâm hàng đầu của nhiều doanh nghiệp / tổ chức. Đào tạo kỹ năng lãnh đạo không chỉ hướng đến các cấp quản lý có nhân viên mà còn dành cho mọi đối tượng vì kỹ năng lãnh đạo cũng bao hàm lead myself, lead people và lead leader.     

  Khi chọn đầu tư nội bộ, mình có thể truyền tải những thông điệp, những giá trị cũng như văn hóa mà mình muốn xây dựng trong môi trường làm việc của cty. Những thông điệp này đồng thời cũng được truyền tải thông qua hành xử của lãnh đạo và nhân viên. Điều này giúp tạo ra sự thống nhất trong tổ chức.

  Ms. Đàm Xuân Thủy
  AVP, Chief of Human Resources Officer
  Manulife Vietnam

  CHỌN C - Cân bằng cả hai

  Mình chọn cân bằng cả 2. Nhân sự tốt cần biết trong tổ chức của mình, chỗ nào mình có skills và competencies thì mình có thể đầu tư nội bộ và thực hiện model 70-20-10.

  Đồng thời cũng có những lĩnh vực mà cty không thể có chuyên môn cao được / không có kỹ năng để đào tạo được thì tại chỗ đó mình cần phải cân bằng với lực lượng bên ngoài để đem lại nguồn nhân lực cũng như các kỹ năng mới. Đặc biệt trong thời đại tự động hóa và kỹ thuật số như hiện nay, liệu cty có đủ sức đào tạo lĩnh vực đó hay không? hay thậm chí chúng ta còn chưa biết ngày mai cái job đó có còn tồn tai nữa hay không. Nói cách khác, chỗ nào mình mạnh thì mình tự làm, chỗ nào mình chưa mạnh thì mình sẽ cần dùng nguồn lực từ bên ngoài.        

  Ms. Lê Thị Hoàng Quyên
  Cluster HRBP Director
  Coats (Vietnam, Indonesia, Thailand, Cambodia & Malaysia)     

   hZWXn5pmkWyamZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpealYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5pmkWyamZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GUcpWFneDh
  hZWXn5pmkWyamZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KXnZOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhuaZhtVm6xtg..
hZWXn5pmkWyampKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...