Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnppkmWqdnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

[HR/Leader] Nên xử lý sao khi ứng viên hủy job offer đã ký ngay trước ngày đi làm?

Answer14 hZWXnppkmG-Xk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WUlpeTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Huong Ha's picture
1461655981Trường hợp này xảy ra khá phổ biến và lý do nhiều khi chỉ là chỗ khác offer cao hơn chút xíu. 

Answer14 hZWXnppkmG-Xk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WUlpeTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Phuong Tran's picture
  Phuong Tran
  1462343154

  - Gọi uv để xem lý do, sự tình thế nào

  - Nếu lý do vẫn nằm trong khả năng có thể thương lương đc, chia sẽ với uv để họ hiểu rõ (như trường hợp mình, trước làm cho outsourcing. UV tới ngày nhận việc lại cancel trong khi đó đã pass pv với khách hàng và khách hàng chọn cho đi onsite để training luôn. Sau đó gọi thì mới biết do bên đó cũng là 1 tình huống tương tự - nghĩa là cũng đc khách hàng chọn mặt gửi vàng, chưa kể là cty cũ nhiều tình cảm hơn. Mình share với uv tình huống của mình tuy giống nhưng là ở "quy trình cuối" nghĩa là mọi thứ xong xuôi - giờ cancel 1 phát là vi phạm hợp đồng các kiểu và nguy cơ mất trắng dự án khá lớn. Trong khi đó bên phía cty của bạn là giai đoạn khởi đầu, nghĩa là mọi thứ vẫn còn thời gian. Sau khi nghe mình chia sẽ tường tận rõ ràng và cũng lắng nghe uv chia sẽ thì 2 bên may mắn vẫn còn tiêp tục đc với nhau. 

  - Đối với các câu trả lời "bỏ của chạy lấy người": em có job mới rồi, xin lỗi chị , ko có giải thích rõ ràng hoặc tỏ thái độ không nghiêm túc thì nên note rõ để sau này khi tuyển lại thì các bạn khác còn cân nhắc hoặc tệ quá thì note thẳng ra "đề nghị không tuyển dụng, với lý do: abc..xyz" chẳng hạn. 

  - Ở quan điểm của mình, bất khả kháng lắm mới tỏ rõ thái độ với uv còn không cứ tỏ thái độ hòa nhã vì biết đâu sẽ có cơ hội làm việc với họ một lúc khác. 

   hZWXnppkmWqdnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnJuamoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnppkmWqdnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmeYcpqFneDh
  hZWXnppkmWqdnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpibnZiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdpa5pnVm6xtg..
 • Việc cần làm là tìm ứng viên mới thôi chị ạ! Trường hợp này các anh chị tuyển dụng gặp rất nhiều trong cuộc đời của mình.

   hZWXnppkmWqdnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnJyRmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnppkmWqdnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmeZaZmFneDh
  hZWXnppkmWqdnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpiclJeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZoaZtsZ1VvtrI.
 • tôi cũng đã từng huỷ offer của một công ty khi mới ra trường, lý do thì nhiều có lẽ là chưa phù hợp tại thời điểm đó, tôi vẫn muốn nán lại trường học thêm vài khoá ngoại ngữ, võ thuật... Thực sự cảm giác nó cũng không thoải mái hơn các anh chị HR đâu ạ, dằn vặt, tội lỗi,...
  và ngay cả khi người ta từ chối anh chị khi chỗ khác offer cao hơn thì cũng chẳng có gì là lỗi lầm cả, bởi khi phỏng vấn anh chị cũng cân nhắc giữa nhiều ứng viên, ứng viên cũng không đi pv chỉ 1 công ty anh, chị và khi nhân được thư mời nhận việc của 2 -3 nơi thì họ sẽ phải suy nghĩ lựa chọn, có thể anh chị gửi thư mời trước chỗ khác gửi sau, nhưng qua đây có thể tìm hiểu xem ứng viên họ đưa ra lý do thực sự là gì, nếu chỉ offer chút xút thì hãy trổ tài sale của mình, vì HR cũng là 1 phòng mua hàng và hàng hoá ở đây là nhận sự.
  bản thân em thấy chuyện này rất bình thường, đọc 1 vài cmt của các chị kiểu như thù hằn truyền tai nhau né ứng viên thì đó là chuyện rất tiêu cực không nên có

   hZWXnppkmWqdnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnJyRnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnppkmWqdnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmeZaZ2FneDh
  hZWXnppkmWqdnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpiclJuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZtbJhla1VvtrI.
 • Lê Thành Nhân's picture

  Trong quá trình tìm việc, ứng viên có thể đã phỏng vấn nhiều chỗ và đồng ý khi có offer letter. Tuy nhiên, sau đó họ lại nhận thêm offer khác. Lúc này họ phải cân nhắc các yếu tố của công việc. Vì vậy mà họ quyết định có đi làm hay không. Như vậy cũng sẽ tốt hơn khi họ vào làm vài ngày, bạn tốn thời gian training,.... rồi rút lui thì cũng khó cho cả hai.

  Ở đây chúng ta nên xem xét bạn ấy hủy offer với thái độ, cách xử lý thế nào thôi.

   hZWXnppkmWqdnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnJyUload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnppkmWqdnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmeZbJaFneDh
  hZWXnppkmWqdnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpicl5SIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmxwap1Xb7Cx
 • Thuy Trang Le Thi's picture

  Suy nghĩ của người trẻ bây giờ thường là không thiếu việc để làm, không ở công ty này thì còn khối công ty khác tốt hơn. Hơn nữa công ty cũng phỏng vấn bao nhiêu người, đâu có bận lòng gì đến nếu mình có đến hay không, và họ sẽ đi ngang qua đời nhau như thế thôi chứ không bao giờ gặp lại. Nhưng đó mới chính là cái dở của những người trẻ có suy nghĩ như vậy. Chẳng cần nói đến việc trái đất tròn hay luật nhân quả nhưng các bạn nên nhớ mây tầng nào thì sẽ gặp mây tầng đó thôi. 

  Tất nhiên các bạn có thể apply và lựa chọn công ty phù hợp với mình nhưng nếu các bạn xử lý chuyên nghiệp các tình huống trên hợp lý thì đâu có chuyện gì phải nói. Đúng không tác giả?!

   hZWXnppkmWqdnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZWalIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnppkmWqdnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CScpSFneDh
  hZWXnppkmWqdnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GVnZKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpoaJ5rbFVvtrI.
 • Còn xử gì nữa. Lo mà cân nhắc option 2, 3 trong đợt phỏng vấn vừa rồi và process offer để kịp tiến độ. Dành thêm chút thời gian để nói chuyện với ứng viên hủy kèo để tìm hiểu thực hư thế nào. Nếu còn cứu được thì cứu, còn không thì "tùy duyên" vậy. 

  Về phía ứng viên, offer đã ký được xem như thỏa thuận / hợp đồng chính thức của đôi bên. Trừ tình huống bất khả kháng, còn lại nên tránh hủy kèo. Việc tùy tiện hủy bỏ lời hứa sẽ gây ảnh hưởng xấu đến uy tín/danh tiếng cá nhân mà mình đã dày công xây dựng.

  ------------

  Nhắc lại về chữ TÍN 

  Chữ tín là bằng hữu của uy tín, thủy chung trước sau như một, không thay lòng đổi dạ, dù hứa hẹn một việc nhỏ cũng chẳng sai lời, mới gọi là người biết giữ uy tín. Chữ tín trong cuộc sống hàng ngày rất quan trọng, dù thời xưa hay thời nay thì sống ở đời mọi người cũng cần có một uy tín nhất định trong quan hệ với mọi người xung quanh. Thời xưa cái uy tín với bạn bè luôn được đánh giá cao, uy tín đó sẽ gây dựng được lòng tin, mọi người tin tưởng sẽ dễ dàng được mọi người giúp đỡ trong cuộc sống. Nói thì phải làm, sống trung thực với mọi người, với bản thân.

  Ngày nay cũng vậy, cho dù anh có tài nhưng không có được uy tín thì cũng chẳng ai theo, muốn được người khác giúp đỡ thì bản thân mình phải giữ được lòng tin trước mọi người, chưa nói đến trong quan hệ làm ăn ở xã hội, chữ tín cái uy tín trong công việc luôn đặt lên hàng đầu, quyết định đến sự thành công.

  Người xưa nói: “Thất tín là thất bại lớn nhất của đời người”. Bởi khi không còn chữ tín thì niềm tin cũng mất, tình cảm cũng tiêu tan, không còn có điều gì tốt đẹp còn tồn tại nữa trong mối quan hệ giữ người và người. Lúc đó chỉ còn là sự hoài nghi, thù ghét lẫn nhau mà thôi.

   hZWXnppkmWqdnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZWamYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnppkmWqdnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CScpmFneDh
  hZWXnppkmWqdnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GVnZeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm1waZdqVm6xtg..
 • Ngô Tường's picture
  Ngô Tường
  1584441435

   hZWXnppkmWqdnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpyYnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnppkmWqdnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GZcJyFneDh
  hZWXnppkmWqdnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5Kcm5qIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxbJdpZFVvtrI.

Pages

hZWXnppkmWqdnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...