Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZplkWmWmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

[HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT PROFILE TRÊN ANPHABE.COM]

Answer1 hZWXnZpkmmyam5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWm5maiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Thân gửi các thành viên mạng cộng đồng nghề nghiệp Anphabe.com,

Profile đối với người đi làm vô cùng quan trọng vì chúng thể hiện sự chuyên nghiệp và góp phần khẳng định thương hiệu cá nhân của bạn. Hôm nay Anphabe sẽ hướng dẫn bạn các bước cập nhật Hồ sơ cá nhân (My Profile) trên Anphabe.com - Mạng cộng đồng nghề nghiệp dành cho cấp quản lý lớn nhất Việt Nam, một cách đơn giản và nhanh chóng nhất.

Bước 1:

+ Để cập nhật hồ sơ cá nhân, bạn đăng nhập vào địa chỉ:  https://www.anphabe.com/my-profile

* Cập nhật ảnh đại diện 

*Cập nhật thông tin cá nhân tại (Personal Information) 

(Thực hiện theo hướng dẫn như hình)

Bước 2: Để profile thêm chuyên nghiệp, bạn cần cung cấp thêm các thông tin về:

* Summary (Tổng quan nghề nghiệp của bạn, bao gồm: Chức vụ, Lĩnh vực nghề nghiệp...)

* Experience (Kinh nghiệm làm việc gần nhất của bạn)

* Education (Thông tin về trình độ học vấn của bạn)

(Thực hiện theo hướng dẫn như hình)

Đã bao lâu rồi bạn chưa cập nhật hồ sơ cá nhân trên website nghề nghiệp? 

Chỉ cần 5-10 phút cập nhật hồ sơ, bạn có thể khẳng định bản thân và tìm kiếm cho mình cơ hội nghề nghiệp xứng tầm tại các công ty hàng đầu Việt Nam. 

Cập nhật ngay: https://www.anphabe.com/my-profile

Thân!

Answer1 hZWXnZpkmmyam5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWm5maiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

  • Phụng Nguyễn's picture

    Cảm ơn Anphabe!

      hZWXnZpkmmyam5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpSYload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
    • hZWXnZpkmmyam5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GRcJaFneDh
    hZWXnZpkmmyam5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KUm5SIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpobZZtZlVvtrI.
hZWXnZplkWmWmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...