Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZlmk3Kcm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Hướng dẫn tạo tài khoản trên Anphabe.com

Answer hZWYnZlmk3KcmpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWnJyViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

1. Tại góc phải Homepage Anphabe.com, chọn Create account

2. Điền đầy đủ thông tin vào form, tick vào ô I’m not a robot để làm bài test xác nhận rồi chọn Create Account. Hoặc bạn có thể tạo tài khoản với tài khoản Google, Facebook hoặc LinkedIn để tiết kiệm thời gian.


3. Lần lượt điền thông tin về ngành nghề, học vấn,.. và upload ảnh đại diện. Lưu ý, ảnh đại diện cần rõ mặt và là ảnh của chính bạn, không chụp cùng người khác.
4. Sau khi điền xong thông tin, hệ thống sẽ gửi đến địa chỉ email mà bạn dùng để đăng ký tài khoản một email xác nhận. Vui lòng truy cập vào hộp mail để xác nhận tài khoản.

5. Lúc này, Website sẽ chuyển về trang Profile. Tại đây, bạn có thể xem được Profile của mình đã hoàn thiện bao nhiêu phần trăm rồi và chỉnh sửa nếu cần.


6. Ngoài ra, nếu bạn đang có nhu cầu tìm việc, có thể chọn  Actively looking for a job hoặc  Open to opportunities. Nếu không, chọn Not now.


7. Upload hồ sơ lên để dễ dàng nộp đơn hơn.

Chúc bạn thành công!

Answer hZWYnZlmk3KcmpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWnJyViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnZlmk3Kcm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...