Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5tgkWuUnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Khách hàng "ngó lơ" việc thanh toán dịch vụ thì phải làm sao?

Answer4 hZWXn5tgkWuUnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmpyZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Huong Ha's picture
1560140658

số tiền ko lớn, anh CEO của đối tác cũng liên tục khẳng định như vậy, nhưng kể từ thời điểm hoàn tất dịch vụ và nhận hóa đơn từ tháng 10/2018. Tròm trèm cũng gần giáp năm mà bên đối tác liên tuc chơi "đá banh". CEO đi công tác nước ngoài liên tục, Operations Manager và Managing Partner tại Việt Nam thì ban đầu còn nghe máy hẹn sẽ trả, đến nay thì đã ngưng nghe máy. Email cho cả "tập đoàn" thì nhận được phản hồi từ CEO, kiểu "anh Tùng, please handle this case." hoặc "Ashlee, em giúp anh case này, và evaluate nhé." và rồi lại trôi vào hư vô. Buồn hết sức!

các anh chị trên Anpahbe có cách nào đòi nợ hiệu quả thì share giúp!           

Answer4 hZWXn5tgkWuUnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmpyZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Lý Kim Ngọc's picture
  Lý Kim Ngọc
  1560140939

  đây nha hahahh 

   hZWXn5tgkWuUnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpSTmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5tgkWuUnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GRa5mFneDh
  hZWXn5tgkWuUnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KUlpeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxbJdlbVVvtrI.
 • Tuan Anh Dang's picture
  Tuan Anh Dang
  1560696107

  Hiện tại công ty bạn có còn hợp đồng dịch vụ hay sản phẩm gì với bên đó không? Nếu có thì tạm dừng hợp đồng hoặc dịch vụ cho đến khi nhận thanh toán rồi tiếp tục làm ăn. Nếu không có mối liên hệ làm ăn nào thì nói manager bên bạn qua bên đó gặp xem sao. Nếu vẫn không hiệu quả thì nhờ đến pháp luật.

   hZWXn5tgkWuUnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpSXnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5tgkWuUnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GRb52FneDh
  hZWXn5tgkWuUnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KUmpuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpsaZ9mZVVvtrI.
 • Tham khảo cách đòi nợ của bạn này nhé chị!!!
  Mới nổi trên facebook mấy hôm nay.   hZWXn5tgkWuUnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpSYnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5tgkWuUnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GRcJ2FneDh
  hZWXn5tgkWuUnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KUm5uIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpqcJ5maFVvtrI.
 • Các cty tư nhân nhỏ nhỏ sẽ có nguy cơ này. 1 số dịch vụ, mình sẽ có các điều khoản trả trước 50% - 70% - 100% để tránh tình huống này.  

  Bên e mỗi khi làm dự án cho khách hàng, cũng hay mua dịch vụ gói họp của các khách san, toàn phải trả trước 70%, phần còn lại 1 số khách sạn khó tính mình còn phải cà thẻ tìn dụng ngay sau khi kết thúc dịch vụ.

   hZWXn5tgkWuUnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpWRl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5tgkWuUnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GSaZeFneDh
  hZWXn5tgkWuUnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KVlJWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9ra1VvtrI.
hZWXn5tgkWuUnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...