Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZlolWmZk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Khi nhân viên đòi thôi việc nếu không tăng lương?

Answer13 hZWXnZlolWmZk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5ySmZaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Cam Nguyen's picture
1388980950

Cuối năm, là trưởng phòng, mình lại phải làm công việc đánh giá, xét thưởng, xét tăng lương cho nhân viên. Khổ nỗi từ khi công ty làm ăn khó khăn, Ban giám đốc cũng không còn chia sẻ tình hình lời lỗ nữa, chỉ thông báo là tài chính còn khó khăn nên năm nay sẽ tiếp tục không tăng lương.

Cũng bằng giờ năm ngoái phòng có 2 người ra đi vì chuyện lương thưởng không như ý. Phòng mình không tuyển thêm người, những người còn lại phải làm thêm việc khá nhiều, vì vậy mà mọi người đều kỳ vọng sẽ được tăng lương.  Đã có vài nhân viên nói với mình là sẽ nghỉ việc nếu qua năm không được hưởng mức lương mới.

Mình đã không thuyết phục được Ban giám đốc tăng lương hoặc công bố tình hình lời lỗ cho các nhân viên. Vậy giờ mình có nên thuyết phục nhân viên cố gắng chịu thêm một thời gian nữa (mà chẳng biết đến bao lâu)?

Xem thêm:

Answer13 hZWXnZlolWmZk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5ySmZaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Trang Trịnh's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Trang Trịnh
  1388991384

  Tại sao bạn lại lao tâm khổ tứ nhỉ. Tất cả đều là chính sách của lãnh đạo cty và họ phải chịu trách nhiệm cho những kết quả đi từ chính sách này. Việc choàng vào người mà ko được tăng lương thì mọi người nản là phải rồi. Mà thật ra khó khăn là tình hình chung. Mình nghĩ điều bạn có thể làm là khuyên mọi người cân nhắc chuyện thiệt hơn giữa ở và lại vì chưa chắc "cỏ đã xanh ở bên kia đồi."

   hZWXnZlolWmZk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUlZWUl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZlolWmZk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmCSbJeFneDh
  hZWXnZlolWmZk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpGVl5WIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmtraJtqVm6xtg..
 • Cam Nguyen's picture
  Cam Nguyen
  1388993755

   Cảm ơn bạn Hoa Le đã chia sẻ. Ngành nghề mình đang làm gặp nhiều khó khăn trong mấy năm qua, hầu hết doanh nghiệp trong ngành đều giảm nhân sự hoặc giảm lương. Cái làm mình khổ tâm ở đây là ban giám đốc không chịu cho nhân viên biết về tình hình lãi, lỗ thật sự cùng chiến lược kinh doanh sắp tới, đã vậy cũng chẳng có việc làm nào động viên nhân viên.

  Bản thân mình yêu thích ngành đang làm và đã gắn bó lâu với công ty nên tâm lý là vẫn muốn cố gắng duy trì công việc (dù mình cũng chẳng được tăng lương từ 2 năm qua). Gần đây, việc thuyết phục nhân viên ở lại hay để họ đi tìm cơ hội mới lại là việc khiến mình cân nhắc khá nhiều.

   hZWXnZlolWmZk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUlZWUmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZlolWmZk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmCSbJmFneDh
  hZWXnZlolWmZk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpGVl5eIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhobpZtVm6xtg..
 • Minh Nguyen Trong's picture

  Hi bạn, dựa trên các thông tin bạn chia sẻ, mình thấy chưa đủ thông tin để có nhưng chia sẻ hữu ích. Nên xin chia sẻ nhưng suy nghĩ cá nhân thế này.

  1- Nhân viên đi làm chỉ vì lương. Nếu thực sự vậy nên để họ nghỉ đi bạn ạ. Vì nếu bạn có tăng lương cho họ đi nữa, nhưng mấy bữa tới có công ty trả lương cao hơn họ cũng bỏ bạn đi thôi. T/h này không cần quan tâm.

  2- Ngoài lương ra, nhân viên của bạn được nhận những gì ? Môi trường công ty, sự đào tạo, các mối quan hệ ... nếu bạn thấy là những yếu tố này không có / hay không đủ giữ họ thì cũng nên để họ đi.

  3- Tổ chức của bạn, và cá nhân bạn đã làm gì để giữ người ? mà không dùng đến lương.
  Lương không phải tất cả, nhất là thời điểm này, người lao động cũng đủ thông minh để có những tính tóan về chuyện đi hay ở lại :)

  Nếu mình rơi vào tình huống như bạn, đầu tiên mình sẽ tự đặt mình vào vị trí của họ

  Để xem bảng cân đối đi / ở với họ được / mất ra sao, từ đó với vai ng quản lý sẽ tư vấn/ thuyết phục họ. Thâm chí nếu thấy đi là tốt hơn cho họ, mình sẽ giới thiệu những cv mà mình biết cho họ ứng tuyển. Còn nếu thấy nên ở lại, thì cùng sẽ thuyết phục hết sức. Và cuối cùng là để họ quyết định thôi.

   hZWXnZlolWmZk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUlZWUmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZlolWmZk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmCSbJqFneDh
  hZWXnZlolWmZk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpGVl5iIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdpaJhmVm6xtg..
 • Theo như bạn mô tả : những nhân viên mà bạn nói nhận thức chỉ ở mức bình thường, nhiều khả năng tương lai năng lực của họ cũng chỉ ở mức bình thường vì 1 người có tầm nhìn sẽ nhìn ra nhiều thứ ngoài lương.

  Để khắc phục vấn đề về nhân sự của bạn, bạn có thể tiếp cận trực tiếp nguồn nhân sự trẻ, nhiệt tình là sinh viên, đào tạo họ, tạo cơ hội tích lũy kinh nghiệm cho họ để có nhân sự dự phòng. Cách làm này rất nhiều doanh nghiệp làm mà

   hZWXnZlolWmZk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUlZWVmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZlolWmZk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmCSbZqFneDh
  hZWXnZlolWmZk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpGVmJiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmxscZpqVm6xtg..
 • TRAN THANH PHONG's picture

   Nếu chỉ vì chuyện không tăng lương mà họ ra đi thì cứ để họ đi. Vì họ đòi hỏi được lần này thì cũng sẽ có thêm lần khác. Và biết đâu khi bạn tuyển người mới thì người mới làm việc tốt hơn người cũ nữa thì sao.

   hZWXnZlolWmZk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUlZWXlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZlolWmZk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmCSb5SFneDh
  hZWXnZlolWmZk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpGVmpKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdoap1uVm6xtg..
 • Duy Pham's picture
  Duy Pham
  1389080141

   Vấn đề là nhân viên đòi nghỉ do không được tăng lương có phải là đối tượng công ty cần và muốn giữ không? Nếu không, tôi mạnh dạn đề nghị bạn để cho họ đi, giải phóng cho nhau, họ có cơ hội kiếm được chỗ nào đó với lương cao hơn, bạn có cơ hội làm việc với người mới. Nếu có, cần phải trao đổi với BGD để trả cho họ đúng với giá trị của họ, bạn cũng cần chia sẻ với họ về những khó khăn của công ty, tình hình kinh tế bên ngoài, nếu công ty bạn có môi trường làm việc tốt thì hãy chia sẻ với họ (tham khảo bài viết: Những thu nhập vô hình bạn không nên bỏ qua, của chị Thanh Nguyen trên alphabe). Quyết định cuối cùng là do họ quyết định.

   hZWXnZlolWmZk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUlZWYmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZlolWmZk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmCScJiFneDh
  hZWXnZlolWmZk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpGVm5aIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmZoaJtoVm6xtg..
 • Hi bạn

  Việc này nên nhìn nhận từ hai phía: Người sử dụng lao động (công ty, Ban lãnh đạo) và Người lao động (đối tượng đang xin thôi việc nếu không tăng lương)

  1. Ban lãnh đạo quyết không chịu tăng lương khi kinh doanh thua lỗ hoặc không có lãi - - -> Không cân bằng được lòng người vì họ không chịu trả lời cho người lao động rằng đi làm để làm gì, tuy rằng mỗi người làm việc với một vai trò và nhiệm vụ khác nhau, thành tích khác nhau, mức độ quan trong khác nhau, điều kiện hoàn cảnh khác nhau (Có thể Policy không hợp lý) - - -> Khách hàng là Thượng đế nhưng Nhân viên là số 1 - - -> Không có nhân viên tốt như đất lở dưới chân đứng sao nổi (Nhân viên là tài sản quan trọng nhất của công ty) - - -> Chốt lại lãnh đạo nên hiểu được lòng người và tại mỗi thời điểm họ đang nghĩ gì?

  2. Người lao động (Nhân viên): Nếu cứ khăng khăng không tăng lương sẽ xin thôi việc: ban đầu đánh giá là không có lòng biết ơn công ty đã mang lại cho họ những gì và họ đã làm gì đóng góp cho công ty , biết rằng cái dạ dày nó kêu nhưng lại phải suy nghĩ thêm chút nữa, phải cân đo đong đếm thất kỹ rằng "mình là ai", mình đang ở đâu, làm gì, đang có cài gì, nếu mất nó sẽ như thế nào và bằng chứng nào cho biết rằng nếu sau khi thay đổi sang chỗ khác sẽ tốt hơn - - -> Chưa chắc: Chốt lại "Lựa cơm mà gắp mắm" thui

  3. Chúng ta (các Manager - Quản lý cấp trung là chiếc cầu nối): Nghe ngóng, xem xét, suy đoán ý đồ, tình hình đang ra sao, nếu bất kỳ bên nào không kìm được sự thỏa mãn của họ thì ta không ngăn cản họ được vì họ có quyền của riêng họ (Cái sự thỏa mãn không phải nó sôi lên mỗi lúc đó mà cho dù có khuyên bảo và phân tích họ không nghe sẽ vô ích nó lại sôi lại lần 2 lúc đó còn mệt hơn, nếu tình hình thê thảm quá có khi chúng ta lại tính bài của riêng ta): Chốt lại là có giải thích, phân tích, khuyên bảo cân bằng giữa hai bên nhưng chúng ta không quyết định thay họ được mà nên tôn trọng quan điểm và quyết định của mỗi bên thui (Manager luôn luôn tính 2 phương án)

  Cảm ơn chia sẻ của bạn  

   hZWXnZlolWmZk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUlZWZmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZlolWmZk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmCScZqFneDh
  hZWXnZlolWmZk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpGVnJiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhrcZ5pVm6xtg..

Pages

hZWXnZlolWmZk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...