Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmpdil2mUl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

"Kiểm toán nhân sự" - Nghề còn mới ở thị trường Việt Nam

Answer8 hZWYmpdil2mUlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uVm5WEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Hong Van's picture
1380030866

Từ trước đến nay mình chỉ biết khái niệm về kiểm toán tài chính. Tuy nhiên, mới đây mình vừa được nghe đến khái niệm kiểm toán nhân sự.

Mình đọc được là: "Chỉ có những công ty đa quốc gia và các tập đoàn lớn trên thế giới hoạt động tại Việt Nam mới sử dụng các hoạt động kiểm toán nhân sự nhằm đảm bảo các hoạt động và qui trình nhân sự tuân thủ theo qui định của công ty và luật pháp. Các hoạt động kiểm toán nhân sự có thể do công ty mẹ kiểm toán các hoạt động nhân sự tại các công ty thành viên, phòng nhân sự tại văn phòng chính kiểm toán các hoạt động nhân sự tại các chi nhánh, tự bản thân phòng nhân sự tiến hành kiểm toán các hoạt động nhân sự của mình hoặc phòng nhân sự kiểm toán các công tác nhân sự thực hiện tại các phòng ban chức năng khác."

Có thành viên nào của Anphabe làm trong công ty có hoạt động kiểm toán nhân sự không? Nếu có thì chia sẻ một tí để giúp mình mở mang thêm nhé!

Cảm ơn nhiều! 

Answer8 hZWYmpdil2mUlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uVm5WEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Tuan Anh Vu's pictureAnphabe Expert
  Tuan Anh Vu
  1380175089

  Best Answer

  Kiểm toán nhân sự - HR Audit

  Các hoạt động kiểm toán tài chính và kế toán rất thông dụng tại Việt nam cũng như trên thế giới. Tuy nhiên kiểm toán nhân sự là một khái niệm khá mới mẻ tại Việt Nam. Chỉ có những công ty đa quốc gia và các tập đoàn lớn trên thế giới hoạt động tại Việt Nam sử dụng các hoạt động kiểm toán nhân sự nhằm đảm bảo các hoạt động và qui trình nhân sự tuân thủ theo qui định của công ty và luật pháp. Các hoạt động kiểm toán nhân sự có thể do công ty mẹ kiểm toán các hoạt động nhân sự tại các công ty thành viên, phòng nhân sự tại văn phòng chính kiểm toán các hoạt động nhân sự tại các chi nhánh, tự bản thân phòng nhân sự tiến hành kiểm toán các hoạt động nhân sự của mình hoặc phòng nhân sự kiểm toán các công tác nhân sự thực hiện tại các phòng ban chức năng khác. Bài viết nhằm đưa ra một số mục tiêu của kiểm toán nhân sự trong thực tế hướng tới

  01-Đảm bảo tính hiệu quả và hiệu năng của công tác nhân sự: Đo lường để đảm bảo tính hiệu quả trong công việc. Chung mục đính như vậy, kiểm toán nhân sự nhằm phát hiện những điểm sai lệch trong toàn bộ hoạt động và đề ra các biện pháp xử lý nâng cao hiệu quả. Ví dụ thông qua qui trình kiểm toán tuyển dụng, công ty phát hiện các chuyên viên tuyển dụng đã quá chú trọng về kinh nghiệm và đã loại bỏ khá nhiều những ứng viên trẻ có năng lực. Sau khi kiểm toán, hoạt động tuyển dụng đã được hiệu chỉnh thông qua các công cụ và bài test nhằm phản ánh khách quan khả năng của ứng viên.

  02-Kiểm soát tuân thủ qui trình trong công ty và luật pháp: Tuân thủ là một trong những yếu tố quan trọng của công tác nhân sự. Hoạt động tuyển dụng cần tuân thủ chặt chẽ các qui trình và qui định. Sa thải nhân sự cần phải tuân thủ theo luật pháp quốc gia. Kiểm soát tuân thủ cho phép công ty xác định các điểm không phù hợp Non Conformity để đưa ra các hướng đề nghị xử lý và khắc phục.

  03-Đảm bảo tính đồng nhất các hoạt động nhân sự tại các phòng ban và địa điểm khác nhau:Đồng nhất trong các hoạt động nhân sự là mục tiêu quan trọng. Phòng nhân sự phải đảm bảo chắc chắn rằng qui trình tuyển dụng tại TP HCM cũng chất lượng tương tự như tại Hà Nội và ngược lại. Tương tự như vậy, qui trình tuyển dụng áp dụng cùng các tiêu chuẩn tương đương nhau đảm bảo nhân sự sau này chuyển dễ dàng trong công ty.

  04-Phân bổ lại và cắt giảm chi phí nhân sự: Kiểm toán nhân sự giúp công ty phân bổ và cắt giảm các chi phí nhân sự không hiệu quả. Ví dụ thông qua kiểm toán nhân sự phát hiện chi phí quảng cáo và sử dụng head hunter không hiệu quả, công ty có thể cắt giảm chi phí quảng cáo tuyển dụng và head hunter chuyển sang các hoạt động như thưởng cho tuyển dụng nội bộ, xây dựng các hoạt động gắn kết nhằm giảm tỷ lệ nghỉ việc.

  05-Xác lập và định vị lại vai trò nhân sự trong hoạt động kinh doanh: Công tác nhân sự trên thực tế chủ yếu đáp ứng nhu cầu sự vụ trước mắt. Đánh giá tính hiệu quả công tác nhân sự cùng với chiến lược của công ty là yêu cầu cấp thiết. Kiểm toán nhân sự là công cụ tốt và thích hợp giúp cho phòng nhân sự xác lập và định vị lại vai trò nhần sự trong con mắt của CEO.

  06-Tạo lập hình ảnh chuyên nghiệp của phòng nhân sự trong công ty: Thông qua kiểm toán nhân sự, hình ảnh phòng nhân sự được nâng cao trong công ty. Hơn thế nữa, các công tác nhân sự mang tính chất định tính nhiều . Thông qua kiểm toán nhân sự, các định kiến về phòng nhân sự sẽ dễ dàng xóa bỏ thông qua qui trình kiểm toán khoa học và chính xác.

  07-Phát hiện những sai sót cố ý trục lợi cá nhân trong nhân sự: Ví dụ tại một ngân hàng lớn, giám đốc trung tâm đào tạo đã thông đồng với đơn vị đào tạo bên ngoài và tiến hành chia chác tiền đào tạo trong một thời gian dài trước khi bị phát hiện và sa thải. Một ví dụ khác đó là qui trình tuyển dụng đã đánh giá sai lệch các điểm số của các ứng viên nhằm tuyển các ứng viên thân quen. Các sai sót này sẽ dễ dàng bị phát hiện và loại trừ nếu như có đơn vị thứ ba thực hiện công tác kiểm toán nhân sự định kỳ.

  08-Xác lập chuẩn để so sánh giữa các năm: Thông qua kiểm toán các công tác nhân sự, các thông tin về hoạt động nhân sự sẽ được thiết lập và lưu lại nhằm so sánh hoạt động hiệu quả giữa các chu kỳ thời gian.So sánh các thông tin nhân sự sẽ giúp cho phòng nhân sự chứng minh rõ hơn các giá trị đóng góp vào hoạt động của công ty một cách khách quan và khoa học. Ví dụ thông qua tỷ số chi phí nhân sự trên tổng chi phí toàn công ty nhằm chứng tỏ tính hiệu quả trong hoạt động.

  09-Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển của chính phòng nhân sự: Phòng nhân sự đóng vai trò đầu tầu trong đào tạo và p hát triển. Tuy nhiên, bản thân công tác đào tạo và phát triển cho phòng lại chưa được chú ý đầy đủ. Thông qua kiểm toán nhân sự sẽ giúp công ty xác định các chương trình đầu tư nâng cấp cho phòng nhân sự.

  Nhân sự là một đầu vào và nguồn lực quan trọng của công ty. Các nguồn lực tài chính đã được kiểm soát chặt chẽ hàng năm thông qua các chương trình kiểm toán và kiểm soát nội bộ. Đứng trên quan điểm đó, nhân sự cũng cần phải được kiểm toán đầy đủ để loại trừ các rủi ro và sai sót nghề nghiệp trong hoạt động. Một yếu tố quan trọng đó là đa phần các rủi ro trong hoạt động tài chính bắt đầu từ con người. Kiểm toán nhân sự sẽ giúp hạn chế các rủi ro từ con người và gián tiếp đảm bảo an toàn cho các hoạt động tài chính và vận hành trong công ty.

  Vũ Tuấn Anh

  Giám Đốc Điều Hành Viện Quản Lý Việt Nam  Lên đầu trang

   hZWYmpdil2mUlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnZeXmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmpdil2mUlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWiUb5mFneDh
  hZWYmpdil2mUlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZmXmpeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmxtcJhXb7Cx
 • Son Tung's picture
  Son Tung
  1380075936

   Khái niệm mới nhỉ! MÌnh cũng chưa nghe tới bao gio.

   hZWYmpdil2mUlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnZeUmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmpdil2mUlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWiUbJqFneDh
  hZWYmpdil2mUlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZmXl5iIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmpvaJduVm6xtg..
 • Tuan Anh Vu's pictureAnphabe Expert
  Tuan Anh Vu
  1380174942

  Hi em  bên anh có chương trình đào tạo kiểm toán nhân sự 1 ngày HR Audit - cái này các HR cần phải làm 1 năm 1 lần tự mình audit để nâng cao hiệu quả 

   hZWYmpdil2mUlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnZeXl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmpdil2mUlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWiUb5eFneDh
  hZWYmpdil2mUlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZmXmpWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmxtcJhXb7Cx
 • Tuan Anh Vu's pictureAnphabe Expert
  Tuan Anh Vu
  1380175028

  http://www.softskill.edu.vn/newsdetails.aspx?id=267&newsid=8732

  đây là bài viết của anh về kiểm toán nhân sự HR Audit 

   hZWYmpdil2mUlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnZeXmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmpdil2mUlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWiUb5iFneDh
  hZWYmpdil2mUlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZmXmpaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmxtcJhXb7Cx
 • Hong Van's picture
  Hong Van
  1380202437

  Em cảm ơn anh Vũ Tuấn Anh! Vậy mới thấy ngành nhân sự ở VN còn phải học hỏi nhiều ở các nước. Hy vọng chương trình của anh sẽ ngày càng phổ biến rộng rãi!

   hZWYmpdil2mUlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnZeYl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmpdil2mUlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWiUcJeFneDh
  hZWYmpdil2mUlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZmXm5WIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmtraJ1oVm6xtg..
 • NGUYỄN CHÍ THÀNH's pictureAnphabe Most Active Contributor

  Kiểm toán theo tôi biết có ba ứng dụng: Cho sự quản lý minh bạch, cho những giải pháp tốt hơn, hạn chế sự thiếu minh bạch. Chính vì thế có kiểm toán nội bộ nhất là các tập đoàn đa quốc gia hay cả những tổng công ty lớn luôn có nhu cầu kiểm toán nội bộ...

  Không dừng lại ở kiểm toán tài chính, mà còn kiểm toán năng lượng, kiểm toán nhân sự, kiểm toán quản trị chiến lược ( hay gọi là bắt bệnh doanh nghiệp) như LeftbrainConector họ thường làm. 


   hZWYmpdil2mUlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnZeZlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmpdil2mUlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWiUcZSFneDh
  hZWYmpdil2mUlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZmXnJKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmZvap1sVm6xtg..
 • Phan Le My Hanh's picture
  Phan Le My Hanh
  1384902190

  Hoạt động này ko hẳn chỉ dành cho các Tập đoàn hay các Công ty Đa Quốc gia như bạn Tuan Anh Vu nói mà trong bản thân một công ty chuyên nghiệp có Bộ phận kiểm toán Nội bộ cũng sẽ định kỳ thực hiện công tác kiểm toán tại Bộ phận nhân sự của công ty đó và cách thức kiểm toán cũng như kiểm toán thác hoạt động Tài chính kế toán tại đơn vị.

   hZWYmpdil2mUlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnpiSlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmpdil2mUlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWmVapSFneDh
  hZWYmpdil2mUlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZqYlZKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmxwbJ9rVm6xtg..

Pages

hZWYmpdil2mUl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...