Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJVpkm2dnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Kinh doanh các sản phẩm về thực phẩm

Hiện tại, mình đang kinh doanh một số loại thực phẩm như bột chiên giòn khoai, bột xí muội, bột phô mai, bếp chiên nhúng, kem gậy Hàn Quốc... Với mong muốn đem đến các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe mọi người. Mong mọi người ủng hộ ạ !

1511924600
  • Service Provider
  • 0 answer(s)
  • hZWXmJVpkm2dnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WZlJyWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
Lazy Load...