Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRjmHKWmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

KPI ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TUYỂN DỤNG

Answer hZWYnJRjmHKWmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iRmJuTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Huong Ha's picture
1657009302

1️⃣Số lượng: Tuỳ vào level của Recruiter; level, độ khó của vị trí tuyển dụng và quy trình tuyển dụng của công ty.

 - Số offer trong tháng/quý

Ví dụ, IT Recruiter (Executive), làm full quy trình TD thì tầm 5 – 8 offers/tháng là ok)

Kỹ hơn có thể đánh giá theo nguồn tuyển có phí và không phí

- Số CV gửi đi trong tháng/quý. Số này tính theo quý thì hay hơn

- Thời gian đáp ứng (Lead time): Công ty nên có quy định chi tiết theo Nhánh nghề nghiệp và Level

- Tỷ lệ hoàn thành job đúng Lead time (Có thể bào gồm Job urgent và ngoài plan)

2️⃣ Chất lượng:

- Tỷ lệ CV gửi đi thành công (Được chọn phỏng vấn), nên tính theo quý và cũng tuỳ vào vị trí mà Recruiter phụ trách, ví dụ IT Recruiter thì tỷ lệ phù hợp có thể từ 60% - 80%

- Chất lượng UV: Tỷ lệ pass thử việc; Tỷ lệ gắn bó với công ty 6 tháng hoặc 01 năm

- Trải nghiệm Ứng viên: Thông thường các công ty làm khảo sát, co thang đó và phần này nên đo cho cả team (Team chịu chung) vì nếu đo theo từng Recruiter thì tỷ lệ UV phản hồi rất thấp, mẫu số không đủ để đại diện

- Trải nghiệm của Hiring Manager: Tương tự trải nghiệm UV và cần xây dựng SLA để đánh gia chi tiết

3️⃣ Tạo nguồn

Số lượng UV tiềm năng có được: Assign theo vị trí và có hệ thống quản lý database

4️⃣ Phát triển bản thân và các KPI khác

- Nếu cty có điều kiện cho Recruiter đi học thì assign và học xong tổ chức chia sẻ lại cho team, nhà chưa có điều kiện thì assign các chủ đề khác nhau và mỗi Recruiter thay phiên tìm hiểu, chia sẻ hàng tháng để cả team cùng học hỏi và phát triển

- KPI khác theo dự án nếu công ty có plan, ví dụ: Tổ chức Jobfair, Compnay Tour, Phát triển Fanpage, Build…gì đó cho team

⛔️KPI không nên set cho Recruiter: Chi phí tuyển dụng (Cost per Hire)

- Nếu muốn đánh giá thì tính theo năm, tuy nhiên bối cảnh mỗi năm là khác nhau nên cũng khó so sánh, đánh giá.

- Nếu cty vẫn muốn đánh giá thì gắn chỉ số này cho cả team chịu chung hoặc cho Trưởng BP Tuyển dụng/HRM

- Chỉ số này mà đo theo tháng thì thật tệ vì tháng này chi tiền cho hoạt động tuyển dụng nhưng có khi 8 tháng sau mới có kết quả

📌Set KPI thì dễ, đo như thế nào, tracking ra sao mới khó vậy nên cần cẩn thận khi muốn triển khai KPI để đánh giá Recruiter

📌Mục tiêu quan trọng nhất của KPI là để định hướng cho mọi người tập trung làm đúng những việc cần làm và biết được họ làm hiệu quả tới đâu, cần cải thiện điều gì,…

Nguồn: FB Trần Vũ Thanh

Answer hZWYnJRjmHKWmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iRmJuTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnJRjmHKWmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...